Stema Gura Vitioarei  Primaria_Gura_Vitioarei_1.jpg

◊ Proiecte Hotărâri aprilie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.3882 / 29.04.2022 (privind mandatarea domnului Gheorghe STANESCU , reprezentantul Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei, judetul Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A a ADI Apa Prahova aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorii tehnico-economici, Strategia de tarifare si Cofinantarea Obiectivului de Investitii prevazute in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova 2014-2020”)

Proiect de Hotărâre Nr.3879 / 29.04.2022 (privind alegerea presedintelui de sedinta)

Proiect de hotarare Nr.3318 / 11.04.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al com Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimari pentru anii 2023-2025)

Proiect de hotărâre Nr.3312 / 11.04.2022 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021)

Proiect de hotarare Nr.3264 / 07.04.2022 (privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici si ai devizului general ai obiectivului de investitii Construire aparare de mal zona Soare, sat Bughea de Jos)

Proiect de hotărâre Nr.3182 / 05.04.2022 (privind majorarea taxei de inchiriere si aprobarea regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei Gura Vitioarei)

Proiect de hotărâre 3178 / 05.04.2022 (privind indexarea cu rata inflatiei de 5.1%a impozitelor si taxelor locale precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2023) + Anexe (1, 2, 3, 4)

Proiect de hotărâre Nr.3125 / 04.04.2022 (privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli cu naveta pentru cadrele didactice - luna martie 2022)

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  E-mail : guravitioareiprimaria@gmail.com

Curs Valutar

Copyright © 2022 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.