Hotărâri Consiliu Local

HCL 2018

HCL Nr.48 - 26.10.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.47 - 23.10.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Stănescu Gheorghe ca urmare a revocării hotărârilor Consiliului local nr.36-nr.37/12.09.2018)

HCL Nr.46 - 23.10.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului)

Anexa 1 HCL 46

HCL Nr..45 - 23.10.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.44 - 23.10.2018 (pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local de la nr. 34 la nr.38 adoptate în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2018)

HCL Nr.43 - 09.10.2018  (privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.42 - 09.10.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.41 - 09.10.2018 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.40 - 28.09.2018 (privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.39 - 28.09.2018 (privind modificarea/rectificarea bugetului local)

HCL Nr.38 - 12.09.2018 (privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Radu Ion)

HCL Nr.37 - 12.09.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.36 - 12.09.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 - 12.09.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017)

HCL Nr.34 - 12.09.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 31.08.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar)

HCL Nr.32 - 31.07.2018 (pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Consiliului local nr.30/6.07.2018 privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei catre domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.31 - 31.07.2018 (privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2018)

HCL Nr.30 - 06.07.2018 (privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.29 - 06.07.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/30.05.2018 privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.28 - 06.07.2018 (privind aprobarea obiectivului de investitii,, Lucr􀄃ri de reabilitare rețea de iluminat de public în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” pentru anul 2018)

HCL Nr.27 - 06.07.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare si pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară)

HCL Nr.26 - 06.07.2018 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Asfaltare drum comunal Fundeni-Mălăieşti, comuna Gura Vitioarei , județul Prahova’’)

HCL Nr.25 - 06.07.2018 (pentru validarea dispozitiei nr.186/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local al U.A.T.C.Gura Vitioarei)

HCL Nr.24 - 06.07.2018 (privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local în anul 2017)

HCL Nr.23 - 30.05.2018 (privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.22 - 30.05.2018 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al serviciului public de asistență socială al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.21 - 30.05.2018 (privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a spațiului în suprafață de 21 mp, cu destinația farmacie, din dispensarul uman Făgetu, situat în intravilanul localității, tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciară
21105-C1, nr.cadastral 21105-C1)

HCL Nr.20 - 30.05.2018 (pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din Hotărârea Consiliului local nr.27 din 28.03.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.19 - 27.04.2018 (privind înfiintarea unor statii de transport public pentru elevii şi preşcolarii din învatamântul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.18 - 27.04.2018 (privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019)

HCL Nr.17 - 27.04.2018 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul l al anului 2018)

HCL Nr.16 - 27.03.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.15 - 27.03.2018 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr,14 - 27.03.2018 

HCL Nr.13 - 27.03.2018 (pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr.35/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent stațiilor de protecție catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie Sa.)

HCL Nr.12 - 27.03.2018 (privind organizarea re􀄠elei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.11 - 27.03.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/8.08.2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei)

HCL Nr.10 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.9 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.8 - 19.02.2018 (pentru modificarea hotărârii Consiliului local nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018)+ Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

HCL Nr.6 - 19.02.2018 (privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile şcolare de pe raza comunei în anul 2018)

HCL Nr.5 - 19.02.2018 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele anului 2017)

HCL Nr.4 -19.02.2018 (privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021)

HCL Nr.1 - 09.01.2018 (privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei la finele anului 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 47.761,03 lei)

 

 

HCL 2017

HCL Nr.58 - 07.12.2017

HCL N.57 - 07.12.2017

HCL Nr.56 - 28.11.2017

HCL Nr.55 - 28.11.2017

HCL Nr.54 - 28.11.2017

HCL Nr.52 - 28.11.2017

HCL Nr.51 - 28.11.2017

HCL Nr.50 - 28 .11.2017

HCL Nr.49

HCL Nr.48

HCL Nr.47

HCL Nr.46

HCL Nr.45

HCL Nr.44

HCL Nr.43

HCL Nr.42

HCL Nr.41

HCL Nr.40

HCL Nr.39

HCL Nr.38

HCL Nr.37

HCL Nr.36

HCL Nr.35

HCL Nr.34 Anexă

HCL Nr.33

HCL Nr.32

HCL Nr.31 Anexă

HCL Nr.30

HCL Nr.29

HCL Nr.28

HCL Nr.27 Anexă

HCL Nr.26

HCL Nr.25

HCL Nr.24

HCL Nr.23

HCL Nr.22

HCL Nr.21

HCL Nr.20

HCL Nr.19

HCL Nr.18 Anexă

HCL Nr.17

HCL Nr.16

HCL Nr.15

HCL Nr.14

HCL Nr.13 Anexă

HCL Nr.12 Anexă

HCL Nr.11

HCL Nr.10

HCL Nr.9

HCL Nr.8

HCL Nr.7

HCL Nr.6

HCL Nr.5

HCL Nr.4

HCL Nr.3

HCL Nr.2

HCL Nr.1

Copyright © 2019 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.