Hotărâri Consiliu Local

HCL 2024

HCL nr.43-27.06.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2024, cu estimari pentru anii 2025-2027

HCL nr.42-27.06.2024 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna mai 2024 pt cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL nr.41-27.06.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.40-30.05.2024 privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de invesitii,,Asfaltare DC16A sat FAGETU, COMUNA Gura Vitioarei, judetul Prahova”

HCL 39-30.05.2024 privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de invesitii,,Asfaltare DC16A sat FUNDENI, COMUNA Gura Vitioarei, judetul Prahova”

HCL nr.38-30.05.2024 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare rigola in zona Biserica sat Bughe de Jos”

HCL nr.37-30.05.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Cresterea performantei energetice a SCOLII GIMNAZIALE GURA VITIOAREI

HCL nr.36-30.05.2024 privind majorarea taxelor de pasunat pe izlazurile comunale apartinand domeniului privat al comunei Gura Vitioarei

HCL nr.35-30.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2024, cu estimari pentru anii 2025-2027

HCL nr.34-30.05.2024 privind Aasocierea comunei Gura Vitioarei cu judetul Prahova în vederea realizarii unui obiectiv de interes public local,,Asfaltare DC16 sat Fagetu”

HCL nr.33-30.05.2024 privind aprobarea Anexei – inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Gura Vitioarei – la Statul U.A.T. Comuna Gura Vitioarei

HCL nr.32-30.05.2024 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna aprilie 2024 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamnatul preuniversitar de stat

HCL nr.31-30.04.2024 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri oferite angajatiilor cu ocazia sarbatorilor legele de Paste,Rusalii si Craciun

HCL nr.30-30.04.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2024, cu estimari pentru anii 2025-2027

HCL nr.29-30.04.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. I al anului 2024

HCL nr.28-30.04.2024 privind anularea unor creante fiscale ale debitorilor persoane fizice decedate constand in amenzi contraventionale

HCL nr.27-30.04.2024 privind indexarea cu rata inflatiei de 10,4% a impozitelor si taxelor locale care constau intr- o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei

HCL nr.26-30.04.2024 privind constituirea dreptului real de superficie asupra unor suprafete de teren situate in intravilanul comunei Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, in favoarea societatii Conpet S.A.

HCL nr.25-30.04.2024 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna martie 2024 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamnatul preuniversitar de stat

HCL nr.24-16.04.2024 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dotarea comunei Gura Vitioarei,PH, cu o MASINA PT. MATURAT STRAZI” care s-a depus in cadrul PNDR 2014-2020 -axa LEADER Masura - M3.2-6B -Dezvoltarea locală a satelor și actualizarea Anexei Nr.1

HCL nr.23-12.04.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL nr.22-20.03.2024 privind aprobarea procedurii de furnizare-servicii, in cadrul Programului national ,,Masa sanatoasa,, acordat prescolariilor si eleviilor Scolii Gimnaziale ,,Comuna Gura Vitioarei, in anul scolar 2024

HCL nr.21-21.03.2024 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei

HCL nr.20-21.03.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2024, cu estimari pentru anii 2025-2027

HCL nr.19-21.03.2024 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna februarie 2024 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamnatul preuniversitar

HCL nr.18-21.03.2024 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta in anul 2024 precum si a regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta

HCL nr.17-21.03.2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim de incluziune

HCL nr.16-21.03.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din comisia pentru evaluarea activitatii Secretarului General al comunei Gura Vitioarei in anul 2023

HCL nr.15-21.03.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr.14-20.02.2024 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare rigola in zona Biserica sat Bugea de Jos”

HCL Nr.13-20.02.2024 actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni comuna Gura Vitioarei, județul Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr.12-20.02.2024 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Gura Vitioarei,domnul Stanescu Gheorghe,pentru a vota retragerea comunei Ceptura, judetul PH din Asociatia ,,Parteneriatul pemtru Managementul Apei - Prahova”

HCL Nr.11-12.02.2024 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna ianuarie 2024 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.10-12.02.2024 (privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a comueni Gura Vitioarei a unor active fixe corporale în curs de execuție)

HCL Nr.9-12.02.2024 (privind aprobarea ajustării/modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente contractului de salubrizare Nr.259 / 18.02.2019, 1576/19.02.2019 pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 3 - Drăgănești, 4 - Urlați, 5 - Vălenii de Munte) + Anexă

HCL Nr.8-12.02.2024 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2024, cu estim[ri pentru anii 2025-2027)

HCL Nr.7-01.02.2024 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dotarea comunei Gura Vitioarei, cu o ,,masina pt. maturat strazi” care s-a depus in cadrul PNDR si actualizarea anexei nr.1

HCL Nr.6-30.01.2024 privind aprobarea includerii in proiectul” Asfaltare drumuri in satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Fagetu si Fundeni” care s-a depus in cadrul Planului Strategic (PS) 2023-2027–interventia-28

HCL Nr.5-30.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii”Asfaltare drumuri in satele Gura Vitioarei,Bughea de Jos, Fagetu, si Fundeni

HCL Nr.4-30.01.2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

HCL Nr.3-30.01.2024 privind aprobarea majorarii pretului apei potabile in comuna Gura Vitioarei incepand cu data de 01 ianuarie 2024

HCL Nr.2-30.01.2024 privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2024-2025, la nivelul comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.1-30.01.2024 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna decembrie 2023 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de stat

 

HCL 2023

HCL nr.96-21.12.2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

HCL nr.95-21.12.2023 privind reducerea cu 10% a numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei, precum si pentru modificarea organigramei si a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei

HCL nr.94-21.12.2023 privind validarea dispozitiei nr.221-14.12.2023 si dispozitiei nr.224-20.12.2023 prin care s-a rectificat bugetul local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimari pentru anii 2024-2026 și modificarea utilizării excedentului la finele anului 2022

HCL nr.93-21.12.2023 privind aprobarea decontarii sumei cu titlul de cheltuieli naveta in luna noiembrie 2023 pt cadrele didactice si perosnalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL Nr. 92 privind ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Bughea de Jos”

HCL Nr.91-7.12.2023 privind ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Camin Cultural Gura Vitioarei”

HCL Nr.90 - 5.12.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Comunitatea – Inovare –Dezvoltare – Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 1”

HCL Nr.89 - 5.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr. 88 -29.11.2023 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Asfaltare drumuri in satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Fagetu si Fundeni”

HCL Nr.87 - 29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitii ,,Asfaltare drumuri in satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Fagetu si Fundeni”

HCL Nr.86 - 29.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare sistem de canalizare

HCL Nr.85 - 29.11.2023 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 302 mp intravilan situat in tarlaua T3, Parcela Cc 170, inscris in cartea funciara nr. 21082, proprietate privata a comunei Gura + Raport de evaluare

HCL Nr.84 - 29.11.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,, Pod peste paraul Bughea in sat Fagetu, comuna Gura Vitioarei, jud PH”

HCL Nr.83 -29.11.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr.82-27.11.2023 privind participarea comunei Gura Vitioarei la proiectul „Comunitatea - Inovare -Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 1”

HCL Nr.81-14.11.2023 privind concesionarea terenului in supraf. de 1000 mp, situat in comuna Gura Vitioarei sat Fagetu, tarla T60, parcela F17641, carte funciara 23611,teren ce apartine domeniului public

HCL Nr.80-14.11.2023 privind adoptarea Nomenclatorului stradal al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.79-14.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimari pt anii 2024-2026

HCL Nr.78-14.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pt. functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei, judetul PH, incepand cu luna Ian

HCL Nr.77-14.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pt. functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei, judetul PH, incepand cu luna Nov

HCL Nr.76-14.11.2023 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna octombrie 2023 pt. cadrele didactie si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat

HCL Nr.75-31.10.2023 privind stabilirea impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone cu rata de schimb a monedei euro pentru anul 2024

HCL Nr.74-31.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimari pntru anii 2024-2026

HCL Nr.73-17.10.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III al anului 2023

HCL Nr.72-17.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.71-17.10.2023 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitii ,,Reabilitare partiala gradinita corp C2 din sat Gura Vitioarei”

HCL Nr.70-17.10.2023 privind privind actualizarea devizului general ”Asfaltare drumuri in sat Gura Vitioarei” prezentat de proiectantul ROAD & BRIDGES CONSULTING-DESIGN SRL

HCL Nr.69-17.10.2023 privind privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna septembrie 2023 pt. cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar

HCL Nr.68-26.09.2023 privind aprobarea implementarii proiectului ”Dotarea comunei Gura Vitioarei judetul Prahova cu o masina pt. maturat strazi ”care se va depune in cadrul PNDR 2014-2020 - PNDR - axa LEADER Masura - M3.2/6B Dezvoltare locala a satelor 

HCL Nr.67-14.09.2023 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specilitate al primarului comunei GuraVitioarei, judetul Prahova + Anexa 1

HCL Nr.66-14.09.2023 privind aprobarea Actualizarii Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Gura Vitioarei 2012-2027 + Anexa 1

HCL Nr.65-14.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimari pentru anii 2024-2026

HCL Nr.64-14.09.2023 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna august 2023 pt cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL Nr.63-14.09.2023 privind trecerea unui imobil (constructie) din domeniul public al comunei in domeniul privat al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.62-14.09.2023 pentru revocarea HCL nr.54-18.07.2023

HCL Nr.61-14.09.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr.60-30.08.2023- privind organizarea Zilei Comunei Gura Vitioarei, editia a II -a, Jud Prahova

HCL Nr.59 - 30.08.2023 privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.58-30.08.2023 privind infiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Tineretul Gura Vitioarei

HCL Nr.57- 30.08.2023 privind aprobarea decontarii sumei pt cheltuieli naveta in luna iulie 2023 pt cadrele didactice si perosnalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL Nr.56-04.08.2023 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.55-18.07.2023 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare rigola in zona Biserica sat Bughea de Jos''

HCL Nr.54-18.07.2023 privind concesionarea imobilului-teren intravilan in supraf. de 302 mp, situat in comuna G.V. sat Fagetu,tarla 3,parcela CC170,CF 21082,teren ce apartine dom. privat al comunei și teren extravilan in suprafat de 1539mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Făgetu, tarla 60, parcela 1764, teren ce aparține domneiului public al comunei

HCL Nr.53-18.07.2023 privind infiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Tineretul Gura Vitioarei

HCL Nr.52-18.07.2023 privind aprobarea inchieierii disponibilului de pajisti din domeniul privat al comunei G.V. precum si aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin atribuire directa

HCL Nr.51-18.07.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022

HCL Nr.50-18.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimari pentru anii 2024-2026

HCL Nr.49-18.07.2023 privind Aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe sem I al anului 2023

HCL Nr.48-18.07.2023 pentru Aprobarea Statutului ADI Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova- si acordarea unui mandat special primarului comunei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor Prahova

HCL Nr.47-18.07.2023 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna iunie 2023 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL Nr.46-27.06.2023 pentru validarea dispozitiei nr.78-15.05.2023 emisa de primarul comunei pt acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Barbu Stefania,din sat Bughea de Jos

HCL Nr.45-27.06.2023 privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.44-27.06.2023 Mandatarea domnului Gheorghe Stanescu, reprezentantul comunei Gura Vitioarei, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova actualizarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, actualizarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare și strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

HCL Nr.43-27.06.2023 privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli naveta în luna mai 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat al comunei

HCL Nr.42-27.06.2023 privind alegera presedintelui de sedinta

HCL Nr.41-23.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.40-22.05.2023 privind aprobarea participării comunei Gura Vitioarei la parteneriatul LEADER cu denumirea ,,Parteneriatul pentru Dezvoltarea Zonei GAL Valea Teleajenului''

HCL Nr.39-22.05.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022

HCL Nr.38-22.05.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei, cu estimari pentru anii 2024-2026

HCL Nr.37-11.05.2023 pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii pt. aparatul de specialitate al primarului comunei în luna mai 2023

HCL Nr.36-11.05.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL Nr.35-11.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din Dispensarul uman sat Gura Vitioarei, comuna Gura Vitioarei

HCL Nr.34-11.05.2023privind aprobarea depunerii şi a cheltuielilor proiectului-Creşterea performanţei energetice a Şcolii Gimnaziale G. Vitioarei proiect care va fi depus în cadrul PNRR-2022-C10, componenta 10 - FONDUL LOCAL

HCL Nr.33-11.05.2023 privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investiţii - Asfaltare drumuri în sat Fundeni

HCL Nr.32-11.05.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general estimativ pt. obiectivul de investiţii Înfiinţare sistem de canalizare în satele G.Vitioarei, Făgetu, Fundeni, comuna Gura Vitioarei,județul Prahova, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny

HCL Nr.31-11.05.2023 privind acordarea unui mandat special primarului comunei G.Vitioarei,pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari ca membru al ADI - Parteneriatul pt Managementul Apei-Prahova

HCL Nr.30-11.05.2023 privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli naveta în luna aprilie 2023 pt. cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniv de stat al comunei

HCL Nr.29-11.05.2023 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul comunei Gura Vitioarei, judeţul Prahova - Strategia Locală Anticorupţie

HCL Nr. 28 / 13.04.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022

HCL Nr.27 / 13.04.2023 privind indexarea cu rata inflației de 13,8% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume

HCL Nr. 26 / 13.04.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al anului 2023

HCL Nr.25 / 13.04.2023 privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli naveta în luna martie 2023 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

HCL Nr.24 / 13.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimări pe anii 2024-2026

HCL Nr.23 / 21.03.2023 (privind aprobarea implementarii proiectului,,Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar in cadrul UAT Gura Vitioarei” PNRR)

HCL Nr.22 / 21.03.2023 ( privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimări pentru anii 2024-2026)

HCL Nr.21 / 21.03.2023 (privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din comisia pentru evaluarea activitatii SG al comunei Gura Vitioarei in anul 2022)

HCL Nr.20 / 21.03.2023 (privind aprobarea decontarii sumei cu titlu cheltuieli naveta in luna februarie 2023 ptr.cadrele didactice si pers.didactic auxiliar din inv.preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.19 / 21.03.2023 (privind alegerea președintelui de ședință)HCL Nr.18 / 22.02.2023 (privind închirierea, prin licitație publică, a terenului ce aparține domeniului public al comunei, în suprafață de 314 mp situat în intravilanul satului Făgetu, tarla 14, parcela CC587)

HCL Nr.17 / 22.02.2023 (privind aprobarea menținerii calității de membru fondator al UAT Gura Vitioarei, județul Prahova, la asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJĂNULUI)

HCL Nr.16 / 22.02.2023 (privind aprobarea înființării clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Tineretul Gura Vitioarei și a Regulamentului de organizare și funcționare al clubului sportiv)

HCL Nr.15 / 22.02.2023 (privind aprobarea taxei speciale pentru autovehicule cu greutate maximă autorizată mai mare de 12t care tranzitează comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.14 / 22.02.2023 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.13 / 22.02.2023 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna ianuarie 2023 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.12 / 30.01.2022 (privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMS) și Unitatea Administrativă Gura Vitioarei, județul Prahova, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale MMSS și UAT GURA VITIOAREI în cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS - SII MMSS, cod MySmis 130963)

HCL Nr.11 / 26.01.2023 (privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Ănființare iluminat public DJ100G, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova și alegerea soluției Nr.1 prezentată de proiectantul SC LESMONTAJ SRL)

HCL Nr.10 / 26.01.2023 (pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului Nr.259/18.02.2019 / 1576 / 19.02.2019 pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 3 - Drăgănrști, 4 - Urlați, 5 - Vălenii de munte, pentru perioada 2023-2024)

HCL Nr.9 / 26.01.2023 (privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2023-2024, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.8 / 26.01.2023 (privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2023 în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.7 / 26.01.2023 (privind aprobarea pentru anul 2023 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.6 / 26.01.2023 (privind aprobarea pentru anul 2023 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.5 / 26.01.2023 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022)

HCL Nr.4 / 26.01.2023 (privind majorarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunie Gura Vitioarei)

HCL Nr.3 / 26.01.2023( (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2023, cu estimări pentru anii 2024-2026)

HCL Nr.2 / 10.01.2023 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022)

HCL Nr.1 / 10.01.2023 (privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice petru a îmbunătăți serviciile publice prestate la univelul UAT din cadrul PNRR - Componenenta 1 - Fondul Local)

HCL 2022

HCL Nr.115 / 28.12.2022 (privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023)

HCL Nr.114 / 28.12.2022 (pentru validarea dispoziției Nr.277 / 27.12.2022 prin care s-a rectificat bugetul local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022)

HCL Nr.113 / 28.12.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.112 / 20.12.2022 (privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a comunei Gura Vitioarei a unor active fixe corporale în curs de execuție)

HCL Nr.111 / 20.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei, pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.110 / 20.12.2022 (privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat pentr obiiectivul de investiții Pod peste pârâul Bughea, în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova) + Anexa 1 + Anexa 2

HCL Nr.109 / 20.12.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.108 / 20.12.2022 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe, reprezentantul UAT Gura Vitioarei pentru a vota primirea Comunei Măgurele, județul Prahova ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova)

HCL Nr.107 / 20.12.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna noiembrie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.106 / 07.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.105 / 07.12.2022 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public local Reparații curente la Școala Gimnazială Poiana Copăceni)

HCL Nr.104 / 28.11.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.103 / 14.11.2022 (privind actualizarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și Fundeni, comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny aprobat prin OUG Nr.95/2021, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.102 / 14.11.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna octombrie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de pe raza comunei)

HCL Nr.101 / 14.11.2022 (privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitelor pentru mijloacele de transport cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023)

HCL Nr.100 / 14.11.2022 (privind înființarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Tineretul Gura Vitioarei)

HCL Nr.99 / 14.11.2022 (privind aprobarea organizării și defășurării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza counei Gura Vitioarei, județul Prahova și de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi) + Anexa 1

HCL Nr.98 / 14.11.2022 (privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune Nr.468 / 28.01.2015 încheiat de comuna Gura Vitioarei prin Consiliul Local al Comunei cu operatorul SC Jovila Construct SRL pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.97 / 14.11.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.96 / 14.11.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.95 / 31.10.2022 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III al anului 2022)

HCL Nr.94 / 31.10.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentr anii 2023-2025)

HCL Nr.93 / 31.10.2022 (privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Gura Vitioarei și U.A.T Județul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obietcive de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă)

HCL Nr.92 / 19.10.2022 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe, reprezentantul UAT Gura Vitioarei pentru a vota primirea Comunei Plopu, județul Prahova ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova)

HCL Nr.91 / 19.10.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna septembrie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniveristar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.90 / 13.10.2022 (privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR/2022/C10 COMPONENTA 10 FONDUL LOCAL)

HCL Nr.89 / 28.09.2022 (privind validarea dispoziției comunei cu Nr. 171 / 27.09.2022 prin care s-a rectificat bugetul local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022)

HCL Nr.88 / 28.09.2022 (privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.87 / 26.09.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al counei Gura Vitioarei)

HCL Nr.86 / 26.09.2022 (privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii și scăderea societăților comerciae radiate din evidența fiscală)

HCL Nr.85 / 26.09.2022 (privind aprobarea Strategiei Tarifare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în comuna Gura Vitioarei aferentă perioadei 2022-2026)

HCL Nr.84 / 26.09.2022 (privind acordarea unui mandat special primarului comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe, reprezentantul UAT Gura Vitioarei pentru a vota primirea orașului Boldești-Scăieni, județul Prahova, ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova)

HCL Nr.83 / 26.09.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.82 / 26.09.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna august 2022 pentru acdrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de sta de pe raza comunei)

HCL Nr.81 / 19.08.2022 (privind stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea comerțului ambulant în zone publice cu ocazia activităților culturale, artistice, sportive, aniversare și educative) + Anexa 1

HCL Nr.80 / 19.08.2022 (privind organizarea zilei comunei Gura Vitioarei, ediția I, județul Prahova)

HCL Nr.79 / 19.08.2022 (privind acordarea unui mandat special primarului comunei Gura Vitioarei, domul Stănescu Gheorghe, reprezentantul UATC GUra Vitioarei pentru a vota primirea Comunei Sotrile, județul Prahova, ca membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova)

HCL Nr.78 / 19.08.2022 (privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare scurgere ape pluviale în sat Gura Vitioarei și alegerea soluției Nr.1 prezentată de proiectantul Like Project SRL)

HCL Nr.77 / 19.08.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.76 / 19.08.2022 (privind onstituirea taxei speciale de salubrizare pentru utiizatorii casnici și non-casnici ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încaare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.75 / 19.08.2022 (privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gura Vtioarei prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și a regulamanetului de organizare și funcționare)

HCL Nr.74 / 19.08.2022 (pentru modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei începând cu luna august 2022)

HCL Nr.73 / 19.08.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna iulie 2022 penru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.72 / 19.08.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.71 / 28.07.2022 (privind organizarea zilei comunei Gura Vitioarei, ediția I, județul Prahova)

HCL Nr.70 / 28.07.2022 (privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, conform OUG Nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică / contractelor sectoariale / contractelor de concesiune / acordurilor-cadru)

HCL Nr.69 / 28.07.2022 (privind aprobarea Strategiei Tarifare aferente perioadei 2023-2026)

HCL Nr.68 / 28.07.2022 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2022)

HCL Nr.67 / 28.07.2022 (privind indexarea cu rata de inflație de 5.1% a redevențelor, respectiv a chiriilor pentru terenurile și spațiile aflate în proprietatea comunei Gura Vitioarei pentru anul 2023)

HCL Nr.66 / 28.07.2022 (privind reziliera contractului de concesiune Nr.46 / 05.10.2009 încheiat de CL Gura Vitioarei și SC CRES BAN N.M. SRL)

HCL Nr.65 / 28.07.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna iunie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.64 / 06.07.2022 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021- initiat de primarul comunei)

HCL Nr.63 / 07.07.2022 (privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2022, cu estimari pentru anii 2023-2025 - initiat de primarul comunei)

HCL Nr.62 / 06.07.2022 (privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem alimentare cu apa, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’)

HCL Nr.61 / 23.06.2022 pentru modificarea poziției Nr.148 din Anexa Nr.1 la HCL Nr.66 / 18.08.2021 privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.60 / 14.06.2022 pentru revocarea HCL Nr.74 / 12.10.2021 privind aprobarea rezilierii contractului nr.259-18.02.2021 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare,transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 3 - Drăgănești, 4 -Urlați, 5 - Vălenii de MUnte, încheiat cu societatea Rosal Grup SA, precum și mandatarea viceprimarului comunei să particioe și să își exercite dreptul de vot la ședința ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova din data de 13.10.2021

HCL Nr.59 / 14.06.2022 privind reglementarea situației constatate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Prahova cu privire la măsurile de recuperare a prejudiciilor dispuse prin Decizia nr. 104/2012, Decizia 55/2015 și Decizia nr.21/2018

HCL Nr.58 / 14.06.2022 pprivind declararea Zilelor Comunei Gura Vitioarei în perioada 10-11 septembrie

HCL Nr.57 / 14.06.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021

HCL Nr.56 / 14.06.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025

HCL Nr.55 / 14.06.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent staţiilor de protecţie catodică pentru conducte GN, încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie Sa.) si majorarea chiriei aferente contractului de inchiriere

HCL Nr.54 / 14.06.2022 privind aprobarea decontarii sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna mai 2022 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL Nr.53 / 30.05.2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Asfaltare drumuri în sat Gura Viioarei șialegerea soluției 1 dintre cele două prezentate de priectantul Road&Bridges Consulting Design SRL)

HCL Nr.52 / 30.05.2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Asfaltare drumuri în sat Fundeni șialegerea soluției 1 dintre cele două prezentate de priectantul Toges Serv SRL)

HCL Nr.51 / 17.05.2022 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot PRIMARULUI COMUNEI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR DIN ADI PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA în vederea aprobării statutului actualizat

HCL Nr.50 / 17.05.2022 privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transport erde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Investiții în infrastructura TIC în cadrul UAT Gura Vitioarei care va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - FONDUL LOCAL

HCL Nr.49 / 17.05.2021 privind atesatrea inventarului bunurilor aparținând doemniului public al comunei Gura Vitioarei

HCL Nr.48 / 17.05.2022 privind constituirea ca parte civilă a UAT Comuna Gura Vitioarei în dosarul penal Nr.447/P/2019

HCL Nr. 47 / 17.05.2022 privind aprobarea nivelului taxelor de parcare, stationare a autovehiculelor de pe raza comunei Gura Vitioarei

HCL Nr. 46 / 17.05.2022 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii refacere DS20, aparari de mal, refacere punte

HCL Nr.45 / 17.05.2022 pentru stabilirea de cote-plafoane maxime lunare a consumului de conbustibil pentru autoturismele din cadrul Primariei Gura Vitioarei

HCL Nr.44 / 17.05.2022  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021

HCL Nr. 43 / 17.05.2022 privind aprobarea sumei cu titlu de cheltuieli naveta in luna aprilie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei

HCL 42 DIN 04.05.2022 PRIVIND MANDATAREA DOMNULUI GHEORGHE STĂNESCU, REPREZENTANTUL CL AL COMUNEI GURA VITIOAREI, JUDEȚUL PRAHOVA, PENTRU A VOTA ÎN AGA A ADI PRAHOVA APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI, STRATEGIA DE TARIFARE ȘI COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL PRAHOVA 2014 - 2020)

HCL 41 DIN 04.05.2022 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HCL 40 DIN 18.04.2022 PRIVIND RECTIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG AL COMUNEI GURA VITIOAREI

HCL 39 DIN 18.04.2022 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI GURA VITIOAREI CU JUDETUL PRAHOVA SI CU ALTE UNITATI ADMINITRATIV TERITORIALE DIN JUD PH

HCL 38 DIN 18.04.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL CU DREPT DE VOT PRIMARULUI COMUNEI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR DIN ADI PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA

HCL 37 DIN 18.04.2022 PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI DE BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GURA VITIOAREI

HCL 36 DIN 18.04.2022 PRIVIND APROBAREA ACCESARII PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATUL BUGHEA DE JOS

HCL 35 DIN 18.04.2022 PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

HCL 34 DIN 18.04.2022 PRIVIND MANDATAREA DOMNULUI GHEORGHE STANESCU, REPREZENTANT AL CL GURA VITIOAREI PENTRU A VOTA IN SEDINTA AGA

HCL 33 DIN 18.04.2022 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI INCEPAND CU LUNA APRILIE 2022

HCL 32 DIN 18.04.2022 PRIVIND ACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONSTRUIRE APARARE MAL

HCL 31 DIN 18.04.2022 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL LA FINELE ANULUI 2021 

HCL 30 DIN 18.04.2022 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COM GURA VITIOAREI PE ANUL 2022, CU ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

HCL 29 DIN 18.04.2022 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.03.2022

HCL 28 DIN 18.04.2022 PRIVIND MAJORAREA TAXEI SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE INCHIRIERE A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR

HCL 27 DIN 18.04.2022 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI DE 5.1% A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE + Anexele 1-5

HCL 26 DIN 18.04.2022 PRIVIND APROBAREA DECONTARII SUMEI CU TITLU DE CHELTUIELI CU NAVETA IN LUNA MARTIE 2022 PENTRU CADRELE DIDACTICE

HCL Nr.25 / 21.03.2022 (privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia pentru evaluarea Secretarului General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.24 / 10.03.2022 (privind rectificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.23 / 10.03.2022 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu Județul Prahova și cu alte UAT din județil Prahova în asociaia de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova)

HCL Nr.22 / 10.03.2022 (privind aprobarea decontării sumei cu titlu de cheltuieli navetă în luna februarie 2022 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.21 / 10.03.2022 (privind utilizarea excedentului bugetului local la sfârșit de an 2021)

HCL Nr.20 / 10.03.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.19 / 10.03.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.18 / 22.02.2022 (privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei a sectorului de drum judetean DJ 100 G de la Km 3+690 pana la km 5+100 in vederea realizarii investitiei "Infiintare iluminat public pe DJ 100G Gura Vitioarei-Bughea de Jos")

HCL Nr.17 / 22.02.2022 (privind desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului Local al comunei în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Gura Vitioarei)

HCL Nr.16 / 11.02.2022 (privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei)

HCL Nr.15/ 11.02.2022(privind acordarea unui mandat special cu drept de vot primarului comunei în AGA din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor-Prahova)

HCL Nr.14 / 11.02.2022 (privind aprobarea Regulamentului-cadru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare depuse la Primăria/Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.13 / 11.02.2022 (privind închirierea prin licitație publică a terenului neproductiv ce aparține domeniului public al comunei, în suprafață de 4351 mp situat în extravilanul satului Gura Vitioarei, tarla 24, parcela NNS772, în vederea amenajării și desfășurării unor activități ce implică procese tehnologice și de agrement)

HCL Nr.12 / 11.02.2022 (privind utlizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021)

HCL Nr.11 / 11.02.2022 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.10 / 11.02.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.9 / 28.01.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.8 / 28.01.2022 (privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2022 în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.7 / 28.01.2022 (pentru modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei începând cu luna ianuarie 2022)

HCL Nr.6 / 28.01.2022 (privind aprobarea pentru anul 2022 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.5 / 28.01.2022 (privind aprobarea pentru anul 2022 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.4 / 28.01.2022 (privind aprobarea încheierii protocolului între Apele Române și Comuna Gura Vitioarei pentru utilizarea erenului în suprafață de 348,00mp aflat în albia minoră necesar realizării proiectului Construire apărare de mal zona Soare, sat Bughea de Jos)

HCL Nr.3 / 13.01.2022 (privind implemenatrea proiectului Construire Dispensar Uman, Sat Poiana Copăceni)

HCL Nr.2 / 13.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Construire Dispesar Uman, Sat Poiana Copăceni)

HCL Nr.1 / 05.01.2022 (privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei al anilor precedenti a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.148.744,12 lei)

HCL 2021 

HCL Nr.93 / 20.12.2021 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI) + Anexa 1 + Contract de pregatire sportiva

HCL Nr.92 / 20.12.2021 (privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei)  + Anexa 1

HCL Nr.91 / 20.12.2021 (privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022) + Anexe (1-5)

HCL Nr.90 / 20.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021, cu estimări pentru anii 2022-2024) + Anexa 1

HCL Nr.89 / 20.12.202 (privind aprobarea valorilor actualizate ale bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gura Vitioarei) + Declarație Secretar General al UAT

HCL Nr.88 / 25.11.2021 (privind indexarea cu rata inflației a impozitelor locale pentru mijloace de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2022)

HCL Nr.87 / 25.11.2021 (privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfăsșoară în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.86 / 25.11.2021 9privind aprobarea rectificării bugetului local al counei Gura Vitioarei pe anul 2021, cu estimări  pentru anii 2022-2024)

HCL Nr.85 / 25.11.2021 (privind modificarea în două etape a tarifului de distribuție al apei potabile în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.84 / 16.11.2021 (privind aprobarea punerii la dispoziția Proiectului regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din juedețul Prahova în perioada 2014-20220 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia)

HCL Nr.83 / 16.11.2021 (privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ)

HCL Nr.82 / 19.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Pod peste Pârâul Bughea în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, prin Programul Naționaș de investiții Anghel Saligny, aprobat prin OUG Nr.95/2021)

HCL Nr.81 / 03.11.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.80 / 19.10.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.79 / 19.10.2021 (privind aprobarea documentației de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID PRAHOVA și acordarea unui mandat primarului comunei)

HCL Nr.78 / 19.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectul de investiție ”Înființare sistem de canalizare în 3 sate prin Programul de Investiții Anghel Saligny)

HCL Nr.77 / 19.10.2021 (privind atestatrea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.76 / 19.10.2021 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2021)

HCL Nr.75 / 19.10.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024)

HCL Nr.74 / 12.10.2021 (privind aprobarea rezilierii contractului nr.259-18.02.2021 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare,transport și transfer a deșeurilor municipale în 3 zone)

HCL Nr.73 / 28.09.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)


HCL Nr.72 / 28.09.2021 (privind anularea unor creanțe fiscale ale debitorilor persoane fizice decedate constând în amenzi contravenționale)


HCL Nr.71 / 28.09.2021(privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024)


HCL Nr.70 / 28.09.2021 (privind aprobarea Statutului comunei Gura Vitioarei,județul Prahova)

HCL Nr.69 / 17.09 2021 (privind aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiţii ,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’)

HCL Nr.68 / 17.09.2021 (privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii ,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’)

HCL Nr.67 / 30.08.2021 (privind înființarea serviciului public local de transport în regim de taxi pe raza comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.66 / 18.08.2021 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei) + Anexa 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCL Nr.51 / 06.07.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului''Extindere lucrari de refacere aparare de mal pt protejare DC 17 punct ''La Iorga'',KM 0,010,satul Bughea de Jos) + Anexa

HCL Nr.47 / 06.07.2021 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.46 / 06.07.2021 (privind construirea unei comisii de evaluare a contractelor de inchiriere incheiate de Consiliul Local in calitate de proprietar pentru bunuri apartinand domeniului public-privat al comunei)

HCL Nr.45 / 06.07.2021 (privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2021 in comuna Gura Vitioarei) + Anexe

HCL Nr.44 / 06.07.2021 privind (aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024,pentru aprobarea listelor de investitii si a programelor multianuale in anul 2021) + Anexa

HCL Nr.42 / 22.06.2021 (privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gura Vitioarei în anul 2021) + Anexa 1 + Anexe (1-17)

HCL Nr.41 / 22.06.2021 (privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gura Vitioarei prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și  a regulamentului de organizare și funcționare) + Anexa 1

HCL Nr.40 / 22.06.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.39/ 07.06.2021 (privind aplicarea unor imobile(doua loturi)

HCL Nr.38 / 27.05.2021 (privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a chiriilor din contractele de închiriere încheiate de Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei)+Anexe

HCL Nr.37 / 27.05.2021 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la finele anului 2020)+Anexe

HCL Nr.36 / 27.05.2021 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.21-25.03.2021 pentru completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 / 14.05.2021 (pentru aprobarea participării comunei Gura Vitioarei în parteneriat în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”)

HCL Nr.34 / 14.05.2021(privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.33 / 28.04.2021 (privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei ,precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local)

HCL Nr.32 / 28.04.2021 (privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.I al anului 2021)Anexe

HCL Nr.31 / 23.04.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.25 din 29.03.2021 cu privire la aprobarea între unele U.A.T. din PH ptr realizarea documentațiilor tehnico economice) + Anexe

HCL Nr.30 / 23.04.2021 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.29 / 23.04.2021 (pentru modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei începând cu luna aprilie 2021)

HCL Nr.28 / 23.04.2021 (privind aprobarea acordării dreptului de administrare gratuită asupra unei suprafețe de teren pe care se va instala un sistem de alarmare)

HCL Nr.27 / 23.04.2021 (privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile școlare de pe raza comunei în anul 2021)

HCL Nr.26 / 23.04.2021 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024) + Anexe

HCL Nr.25 / 29.03.2021 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind aprobarea unui acord între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova”)

HCL Nr.24 / 25.03.2021 (privind aprobarea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova”)

HCL Nr.23 / 25.03.2021 (privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții Varianta Ocolitoare Vălenii de Munte)

HCL Nr.22 / 25.03.2021 (privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului în suprafață dev 11mp din Dispensarul uman sat Făgetu) + Anexe

HCL Nr.21 / 25.03.2021 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.20 / 25.03.2021 (privind aprobarea consumului de carburanți pentru mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei)

HCL Nr.19 / 25.03.2021 (privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia pentru evaluarea secretarului General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.18 / 25.03.2021 (privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei în anul 2021)

HCL Nr.17 / 19.02.2021 (privind alipirea unor imobile - 2 loturi)

HCL Nr.16 / 19.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Gura Vitioarei și Comunele Drajna, Predeal-Sărari, Păcureți în vederea elaborării și implementării proiectului Construirea Rețelei Inteligente de Distribuție Gaze Naturale în comunele Drajna, Gura-Vitioarei, Păcureți și Predeal-Sărari) + Anexa

HCL Nr.15 / 19.02.2021 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată)

HCL Nr.14 / 19.02.2021 (privind împuternicirea domnului Stănescu Gheorghe, primarul comunei Gura Vitioarei, să participe la ședințele Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajănului și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei actul constitutiv și statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajănului, precum și orice acte necesare funcționării Asociației)

HCL Nr.13 / 19.02.2021 (privind organizarea rețelei unitățolor de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul 2021 - 2022, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.12 / 19.02.2021 (privind modificarea componenței comisiei de specialitate Nr.2 a Consiliului Local al comunei gura Vitioarei, Comisia Juridică, Administrativă, Preotecție Socială și relații cu Cetățenii)

HCL Nr.11 / 19.02.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.10 / 26.01.2021 (privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.9/26.01.2021 (referitor la regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.8/26.01.2021 (privind cumpărarea de către Consiliul Local a terenului în suprafață de 400 mp situat în extravilanul localității Gura Vitioarei, în vederea realizării obiectivului de interes public Alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, satul Bughea de Jos)

HCL Nr.7/26.01.2021 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată)

HCL Nr.6/26.01.2021 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.5/26.01.2021 (privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.4/26.01.2021 (privind aprobarea pentru anul 2021 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.3/08.01.2021 (privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.70/17.12.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021)

HCL Nr.2 / 08.01.2021 (privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al UAT Gura Vitioarei al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 802.736,67 lei)

HCL Nr.1 / 08.01.2021 (privind constatarea încetării d drept a mandatului de consilier local al domnului Enache Dumitru și declararea ca vacant a locului deținut de acesta)

 

Hotărâri Consiliu Local 2020

HCL Nr.77 / 22.12.2020 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.76 / 17.12.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

Anexe 1, 2, 3

HCL Nr.75 / 17.12.2020 (privind acordarea unui ajutor financiar pentru sportivii de performanță cu domiciliul în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.74 / 17.12.2020 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată, precum și anularea creanțelor fiscale ale debitorilor persoane fizice decedate)

HCL Nr.73 / 17.12.2020 (privind încredințarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al UAT Gura Vitioarei prin contract de prestări servicii)

HCL Nr.72 / 17.12.2020 (privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domenii care nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri de Guvern)

Anexa 1

HCL Nr.71 / 17.12.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei varianta decembrie 2020)

HCL Nr.70 / 17.12.2020 (privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2021)

HCL Nr.69 / 23.11.2020 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Nr.36/20.05.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019) + Anexa 1 & Anexa 2

HCL Nr.68 / 23.11.2020 (privind mandatarea dl.Primar al Comunei Gura Vitioarei, Stănescu Gheorghe, să participe la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor - Prahova, precum și să-și exercite dreptul la vot)

HCL Nr.67 / 23.11.2020 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.66 / 23.11.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.65 / 23.11.2020 (privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei în anul 2020)

HCL Nr.64 / 23.11.2020 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.63 / 23.11.2020 (privind validarea dispoziției Nr.260 / 25.09.2020 prin care s-a rectificat bugetul local al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.62 / 23.11.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020)

HCL Nr. 61 / 12.11.2020 (privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gura Vitioarei pe durata mandatului)

HCL Nr.60 / 12.11.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.59 / 09.09.2020 (privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.58 - 09.09.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.57 - 09.09.2020 (privind alegerea presedintelui de sedinta)

HCL Nr.56 - 18.08.2020 (pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.33/31.10.2008 privind atribuirea unui teren din domeniul public in vederea construirii unei biserici in satul Poiana Copaceni)

HCL Nr.55 - 18.08.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.54 - (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.53 - 29.07.2020 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/20.05.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.52 - 29.07.2020 (privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren de către SC Conpet SA în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.51 - 29.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020)

HCL Nr.50 - 29.07.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.49 - 13.07.2020 (privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.48 - 13.07.2020 (privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții Lucrări de extindere rețea alimentae cu gaze în comuna Gura Vitioarei la valoarea 163.573,83 lei cu TVA, aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu Engie România și Distrigaz Sud Rețele SRL și desemnarea persoanei semnatară a contractului de cofinanțare)

HCL Nr.47 - 13.07.2020 (privind montarea unor relantisoare în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.46 - 13.07.2020 (privind anularea unor creanțe fiscale)

HCL Nr.45 - 13.07.2020 (privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din  județul Prahova - revizuit 2019 și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe)

HCL Nr.44 - 13.07.2020 (privind aprobarea tarifelor prestate de operatorul de salubritate)

HCL Nr.43 - 13.07.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.42 - 09.06.2020 (privind revocare HCL Nr.27/16.03.2020)

HCL Nr.41 - 09.06.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitoarei pe anul 2020)

HCL Nr.40 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Asfaltare drumuri comunale în satele Bughea de Jos și Poiana Copăceni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, prezentate de proiectantul Dumstrasse Project Design SRL)

HCL Nr.39 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparație gabioane în satele Făgetu și Bughea de Jos, punctele: La Troiță, La Iorga și La Poștăriță prezentate de proiectantul Dragokad Geometry SRL)

HCL Nr.38 - 20.05.2020 (privind prelungirea duratei unui contract de închiriere)

HCL Nr.37 - 20.05.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.36 - 20.05.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.35 - 28.04.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetelor de venituri și cheltuieli pe trim. I al anului 2020)

HCL Nr.34 - 28.04.2020 (pentru stabilirea de cote/plafoane maxime lunare a consumului de combustibil pentru autoturismele din cadrul Primăriei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 28.04.2020 (privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Gura Vitioarei, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.32 - 28.04.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.31 - 28.04.2020 (privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte don comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.30 - 28.04.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Refacere 3 punti pietoale în satul Bughea de Jos, Punct Manu, punct Buzau si punct Manole si alegerea soluției dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL)

HCL Nr.29 - 28.04.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.28 - 16.03.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.27 - 16.03.2020 (privind aprobarea Caietului de Sarcini, Memoriul Tehnic Justificativ și Devizul General, Strategia de Contractare și Documentația Suport - formulare, model contract etc. - aferente Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.26 - 16.03.2020 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.25 - 16.03.2020 (privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 - Revizia 1) 

HCL Nr.24 - 16.03.2020 (privind închirierea unui spațiu în cadrul localului Școala Veche Făgetu) 

HCL Nr.23 - 21.02.2020 (privind revocare HCL Nr.40 / 28.09.2018)

HCL Nr.22 - 21.02.2020 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020, cu estimări pentru anii 2021 - 2023)

HCL Nr.21 - 21.02.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2020)

HCL Nr.20 - 21.02.2020 (privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și procedura privind modalitatea de intervenție a echpei mobile)

HCL Nr.19 - 21.02.2020 (privind aprobarea principalelor manifestări cultural artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gura Vitioarei în anul 2020)

HCL Nr.18 - 14.02.2020 (privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență)

HCL Nr.17 - 14.02.2020 (privind aprobarea Programului anual al achiziiilor publice pe anul 2020 și a Strategiei anuale a achizițiilor publice pe anul 2020)

HCL Nr.16 - 14.02.2020 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.15 - 14.02.2020 (privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402

HCL Nr.14 - 14.02.2020 (privind revocare HCL Nr.8/2020 privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 0mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.13 - 14.02.2020 (privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul Achziție buldoescavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire)

HCL Nr.12 - 14.02.2020 (privind aprobarea executării lucrării de investiții Înlocuire rețea de apă PEHD Gura Vitioarei la rețeaua de apă din localitate de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă a localității SC Jovila Construct SRL)

HCL Nr.11 - 14.02.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova - Rest de executat (PNDL 1)

HCL Nr.10 - 17.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.9 - 17.01.2020 (privind actualizarea componentei nomainale a comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei gura Vitioarei)

HCL Nr.8 - 17.01.2020 (privind aprobarea Studiu de oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.7 - 17.01.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.6 - 17.01.2020 (privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, respectiv acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la finele anului 2019 din excedentul bugetului local)

HCL Nr.5 - 13.01.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare  drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.4 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Iordan Vasile)

HCL Nr.3 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marin Marius-Adrian)

HCL Nr.2 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Irimia Gheorghe-Constantin)

HCL Nr.1 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Manole Nicolae)

 

HCL 2018

HCL Nr.48 - 26.10.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.47 - 23.10.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Stănescu Gheorghe ca urmare a revocării hotărârilor Consiliului local nr.36-nr.37/12.09.2018)

HCL Nr.46 - 23.10.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului)

Anexa 1 HCL 46

HCL Nr..45 - 23.10.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.44 - 23.10.2018 (pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local de la nr. 34 la nr.38 adoptate în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2018)

HCL Nr.43 - 09.10.2018  (privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gura Vitioarei) + Anexa 1

HCL Nr.42 - 09.10.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.41 - 09.10.2018 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.40 - 28.09.2018 (privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.39 - 28.09.2018 (privind modificarea/rectificarea bugetului local)

HCL Nr.38 - 12.09.2018 (privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Radu Ion)

HCL Nr.37 - 12.09.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.36 - 12.09.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 - 12.09.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017)

HCL Nr.34 - 12.09.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 31.08.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar)

HCL Nr.32 - 31.07.2018 (pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Consiliului local nr.30/6.07.2018 privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei catre domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.31 - 31.07.2018 (privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2018)

HCL Nr.30 - 06.07.2018 (privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.29 - 06.07.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/30.05.2018 privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.28 - 06.07.2018 (privind aprobarea obiectivului de investitii,, Lucr􀄃ri de reabilitare rețea de iluminat de public în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” pentru anul 2018)

HCL Nr.27 - 06.07.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare si pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară)

HCL Nr.26 - 06.07.2018 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Asfaltare drum comunal Fundeni-Mălăieşti, comuna Gura Vitioarei , județul Prahova’’)

HCL Nr.25 - 06.07.2018 (pentru validarea dispozitiei nr.186/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local al U.A.T.C.Gura Vitioarei)

HCL Nr.24 - 06.07.2018 (privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local în anul 2017)

HCL Nr.23 - 30.05.2018 (privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.22 - 30.05.2018 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al serviciului public de asistență socială al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.21 - 30.05.2018 (privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a spațiului în suprafață de 21 mp, cu destinația farmacie, din dispensarul uman Făgetu, situat în intravilanul localității, tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciară
21105-C1, nr.cadastral 21105-C1)

HCL Nr.20 - 30.05.2018 (pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din Hotărârea Consiliului local nr.27 din 28.03.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.19 - 27.04.2018 (privind înfiintarea unor statii de transport public pentru elevii şi preşcolarii din învatamântul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.18 - 27.04.2018 (privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019)

HCL Nr.17 - 27.04.2018 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul l al anului 2018)

HCL Nr.16 - 27.03.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.15 - 27.03.2018 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr,14 - 27.03.2018 

HCL Nr.13 - 27.03.2018 (pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr.35/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent stațiilor de protecție catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie Sa.)

HCL Nr.12 - 27.03.2018 (privind organizarea re􀄠elei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.11 - 27.03.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/8.08.2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei)

HCL Nr.10 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.9 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.8 - 19.02.2018 (pentru modificarea hotărârii Consiliului local nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018)+ Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

HCL Nr.6 - 19.02.2018 (privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile şcolare de pe raza comunei în anul 2018)

HCL Nr.5 - 19.02.2018 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele anului 2017)

HCL Nr.4 -19.02.2018 (privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021)

HCL Nr.1 - 09.01.2018 (privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei la finele anului 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 47.761,03 lei)

 

 

HCL 2017

HCL Nr.58 - 07.12.2017

HCL N.57 - 07.12.2017

HCL Nr.56 - 28.11.2017

HCL Nr.55 - 28.11.2017

HCL Nr.54 - 28.11.2017

HCL Nr.52 - 28.11.2017

HCL Nr.51 - 28.11.2017

HCL Nr.50 - 28 .11.2017

HCL Nr.49

HCL Nr.48

HCL Nr.47

HCL Nr.46

HCL Nr.45

HCL Nr.44

HCL Nr.43

HCL Nr.42

HCL Nr.41

HCL Nr.40

HCL Nr.39

HCL Nr.38

HCL Nr.37

HCL Nr.36

HCL Nr.35

HCL Nr.34 Anexă

HCL Nr.33

HCL Nr.32

HCL Nr.31 Anexă

HCL Nr.30

HCL Nr.29

HCL Nr.28

HCL Nr.27 Anexă

HCL Nr.26

HCL Nr.25

HCL Nr.24

HCL Nr.23

HCL Nr.22

HCL Nr.21

HCL Nr.20

HCL Nr.19

HCL Nr.18 Anexă

HCL Nr.17

HCL Nr.16

HCL Nr.15

HCL Nr.14

HCL Nr.13 Anexă

HCL Nr.12 Anexă

HCL Nr.11

HCL Nr.10

HCL Nr.9

HCL Nr.8

HCL Nr.7

HCL Nr.6

HCL Nr.5

HCL Nr.4

HCL Nr.3

HCL Nr.2

HCL Nr.1

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.