Stema Gura Vitioarei  Gura Vitioarei foto

Buget şi DDS 2024

Rectificare bugetară conform HCL Nr.43 / 27.06.2024

Rectificare bugetară conform HCL Nr.35 / 30.05.2024

Rectificare bugetară conform HCL Nr.30 / 30.04.2024

DARE DE SEAMĂ 31.03.2024

Rectificare bugetară conform HCL Nr.20 / 21.03.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 conform HCL Nr.8 / 12.02.2024

 

Buget şi DDS 2023

Rectificare bugetară conform Dispozitiei Nr.224 / 20.12.2023

Rectificare bugetară conform Dispoziției Nr. 221/14.12.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.79 / 14.11.2023

DARE DE SEAMĂ 30.09.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.65 / 14.09.2023

DARE DE SEAMĂ 30.06.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.50 / 18.07.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.38 / 22.05.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.24 / 13.04.2023

DARE DE SEAMĂ 31.03.2023

Rectificare bugetară conform HCL Nr.22 / 21.03.2022

Buget inițial ianuarie 2023

 

Buget şi DDS 2022

DARE DE SEAMĂ 31.12.2022 (1)

DARE DE SEAMĂ 31.12.2022 (2)

Rectificare buget 07 decembrie 2022

Rectificare buget 31 octombrie 2022

DARE DE SEAMĂ 30.09.2022

Rectificare buget 27 septembrie 2022

Rectificare buget 26 septembrie 2022

DARE DE SEAMĂ 31.03.2022

Buget initial (11.02.2022)

 

Buget şi DDS 2021

DARE DE SEAMĂ 31.12.2021

Buget final 27.12.2021

DARE DE SEAMĂ 31.03.2021

Buget initial (23.04.2021)

 

Buget şi DDS 2020

DARE DE SEAMĂ 31.12.2020

DARE DE SEAMĂ 30.09.2020

Situații financiare 30.09.2020

Situații financiare 30.06.2020

BUGET 28.04.2020 (partea I) + BUGET 28.04.2020 (partea a II-a)

DARE DE SEAMĂ 31.03.2020

 

Buget şi DDS 2019

DARE DE SEAMĂ 31.12.2019

DARE DE SEAMĂ 30.06.2019

DARE DE SEAMĂ 31.03.2019

Proiect buget an 2019 și anii ulteriori

 

 

Buget şi DDS 2018

DARE DE SEAMĂ 31.12.2018

DARE DE SEAMĂ 30.06.2018

Rectificare bugetară 06.07.2018

Rectificare bugetară 27.06.2018

Rectificare bugetară iunie 2018

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019 - 2021 (Buget inițial)

 

Buget şi DDS 2017

DARE DE SEAMĂ 31.12.2017

DARE DE SEAMĂ 30.09.2017

BUGET LOCAL 30.06.2017 (Sinteză)

DARE DE DE SEAMĂ 31.03.2017

RAPORTUL Biroului contabilitate, impozite și taxe privind aprobarea bugetului local al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2017 și estimarile pentru anii 2018 - 2020, pentru aprobarea listelor de investitii, a programelor multianuale și a programului anual de achizitii publice în anul 2017

Adresă către D.G.R.F.P remitere Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 - 2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018 - 2020

LISTA obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local

RAPORTUL Biroului contabilitate, impozite şi taxe privind aprobarea Proiectului de Buget al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 -2020

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2018 - 2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018 - 2020

BUGETUL GENERA AL UNITĂŢII GENERAL-ADMINISTRATIVE PE ANII 2017-2020

 

Buget şi DDS 2016

BUGET DECEMBRIE 2016

DARE DE SEAMA 31.12.2016

BUGET 30.09.2016

DARE DE SEAMA 30.09.2016

BUGET 30.06.2016

DARE DE SEAMA 30.06.2016

Programul anual de achizitii publice pentru entitatea COMUNA GURA VITIOAREI - 2016 (buget local varianta 27 ianuarie 2016)

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

SITUATIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI SI UNITATI SUBORDONATE AN 2016

 

Buget şi DDS 2015

BILANT 31.12.2015

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANŢ (note explicative) - 2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de 31.12.2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2015

BUGET CHELTUIELI SECTIUNI DE FUNCTIONARE

 
 
 

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  E-mail : guravitioareiprimaria@gmail.com

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.