Achiziții Publice 2016-2020

Anunț de atribuire simplificat - Servicii de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE GURA VITIOAREI, FĂGETU ȘI FUNDENI, COMUNA GURA VITIOAREI, JUDEȚUL PRAHOVA”

Anunțuri de atribuire Octombrie 2023

Achiziții directe ianuarie-octombrie 2023

Programul anual al achizițiilor publice 2023

 

Programul anual al achizițiilor publice - Plan de achiziții 2022

Achiziții Directe 2022

 

Planul anual al achizitiilor publice al Comunei Gura Vitioarei 2020

Strategia anuala de achizitii pe 2020 a U.A.T. Gura Vitioarei

 

 

Centralizator contracte achizitii publice cu valoare mai mare de 5000 Euro - 2019

Caiet de sarcini - "Reparatii drumuri comunale cu imbracaminti asfaltice II, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova"

 

Invitatie de participare LUCRĂRI DE REPARAȚIE APARARE DE MAL PE DC17, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI, JUDEȚUL PRAHOVA

 

Planul anual al achizitiilor publice al Comunei Gura Vitioarei 2019 - Revizia 2

Planul anual al achizitiilor publice al Comunei Gura Vitioarei 2019

Planul anual al achizitiilor publice al Comunei Gura Vitioarei 2019 - Revizia 1

Strategia anuala de achizitii pe 2019 a U.A.T. Gura Vitioarei

 

Documentație de atribuire pentru contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 3 - Drăgănești, 4 - Urlați și 5 - Văleni de Munte 

Centralizatorul achizițiilor publice 2018 - situația executării contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 Euro

Strategia anuala de achizitii pe 2018 a U.A.T. Gura Vitioarei

 

Programul anual al achizitiilor publice al Comunei Gura Vitioarei 2017

Strategia anuala de achizitii pe 2017 a U.A.T. Gura Vitioarei

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.