Stema Gura Vitioarei  Primaria_Gura_Vitioarei_1.jpg

◊ Proiecte Hotărâri februarie 2022

Adresa prin care secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiza

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului Local al comunei in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Gura Vitioarei

 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei a sectorului de drum judetean DJ 100 G de la Km 3+690 pana la km 5+100 in vederea realizarii investitiei "Infiintare iluminat public pe DJ 100G Gura Vitioarei-Bughea de Jos"

 

 

Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special cu drept de vot primarului comunei în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova

Proiect de Hotărâre privind închirierea, prin licitație publică a unui teren neproductiv ce aparține domeniului public al comunei

Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare depuse la Primăria/Consiliul Local Gura Vitioarei)

Proiect de Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  E-mail : guravitioareiprimaria@gmail.com

Curs Valutar

Copyright © 2022 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.