Stema Gura Vitioarei  Primaria_Gura_Vitioarei_1.jpg

◊ Proiecte Hotărâri Octombrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli la finele trimestrului III al anului 2021

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021, cu estimări pentru anii 2022-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Gura Vitioarei

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul   de investitie ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, prin Programul National de Investitii Anghel Saligny aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  E-mail : guravitioareiprimaria@gmail.com

Curs Valutar

Copyright © 2022 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.