zxvzxzvzxv  Stema Gura Vitioarei     Foto site 4

◊ Proiecte Hotărâri iulie 2017

NOTĂ FUNDAMENTARE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal –Introducere teren în intravilan ( S=414mp ) zonă dotări tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă (Sstud -2194 mp) în comuna Gura Vitioarei , sat Gura Vitioarei , DJ100G , nr.cadastral 21024,tarla 23, parcela A596/1-2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului local

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafata de 74,86 mp, din cadrul Localului Şcoala veche sat Făgetu, bun ce aparţine domeniului public al localităţii , în vederea desfăşurării activităţii de recuperare psihomotorie pentru copiii diagnosticaţi cu autism

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Pod peste pârâul Tasica, sat Poiana Cop􀄃ceni, comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, precum şi a indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2019 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.