zxvzxzvzxv  Stema Gura Vitioarei     Foto site 4

◊ Proiecte Hotărâri martie 2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2017

Programul anual al achiztiilor publice al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2017

Strategia anuala de achiziții pe anul 2017  a U.A.T. Gura Vitioarei

BUGETUL GENERAL UNITĂŢII GENERAL-ADMINISTRATIVE PE ANII 2017-2020

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2018 - 2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018 - 2020

Fișă cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale Bugetului de Stat pe anul 2017

Limite pentu sume defalcate din unele venituri ale Bugetului de Stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele anului 2016 - 22.03.2017

RAPORTUL Biroului contabilitate, impozite Și taxe privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2016

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei - 21.03.2017

RAPORT privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului local al comunei Gura Vitioarei

Regulament de organizare şi funcţionare al consiliului local al Comunei Gura Vitioarei

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei ,, Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat public in comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’ - 08.03.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind actualizarea cofinanţării obiectivului de investiţii ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’ - 08.03.2017

Deviz General al obiectivului de investiții

RAPORT privind aprobarea documentatiei de delegare a serviciului public de salubrizare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova’’, precum şi acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii locale în vederea semnării documentelor care se aprobă în cadrul Asociaţiei - 09.03.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei de delegare a serviciului public de salubrizare în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova’’, precum şi acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii locale în vederea semnării documentelor care se aprobă în cadrul Asociaţiei - 09.03.2017

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2019 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.