zxvzxzvzxv  Stema Gura Vitioarei     Foto site 4

◊ Proiecte Hotărâri februarie 2017

Ordine de zi sedinta ordinara 24.02.2017

AVIZ DE LEGALITATE asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Gura Vitioarei (17.02.2017)

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 (17.02.2017)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea realizarii investiţiei si a studiului de fezabilitate al investiţiei ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’ (15.02.2017)

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind obiectivului de investitii

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’ (15.02.2017)

NOTA DE FUNDAMENTARE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prin actualizarea componenţei , modificarea organigramei şi a regulamentului de organizare si functionare (13.02.2017)

RAPORT privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă în anul 2017 în comuna Gura Vitioarei

RAPORT privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Gura Vitioarei prin actualizarea componenţei, modificarea organigramei şi a regulamentului de organizare si functionare ale acestuia

Regulamentul de organizare şi funcţionare S.V.S.U Gura Vitioarei

Tabel cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale a S.V.S.U.

Organigrama S.V.S.U. Gura Vitioarei

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea sumei ce reprezinta cofinanţare la obiectivul de investitii ,, Înfiinţare sistem alimentare cu apa în comuna Gura Vitioarei ,sat Bughea de Jos, judeţul Prahova’’ (09.02.2017)

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind cofinantarea obiectivului de investitii

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gura Vitioarei, în anul 2017 (08.02.2017)

RAPORT privind actualizarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gura Vitioarei, în anul 2017

Planul de analiza si acoperire a riscurilor comuna Gura Vitioarei

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat al unităţilor şcolare de pe raza comunei Gura Vitioarei în anul 2017 (07.02.2017)

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2019 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.