Registru Dispozitii Primar

REGISTRUL

pentru evidenta dispozițiilor primarului

pe anul 2021

Nr. de ordine Data emiterii Data intrării în vigoare Titlul proiectului de dispoziție Funcția,prenumele și numele emitentului Evenimente ulterioare emiterii
0 1 2 3 4 5
1. 1/4.01.2021 4.01.2021 Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Primar Gheorghe Stănescu  
2. 2/4.01.2021 4.01.2021 Dispune alocarea unei plaje de numere distinctă pt.activ.de stare civilă și pt.cereri divorț administrativ Primar Gheorghe Stănescu  
3. 3/4.01.2021 4.01.2021 Dispune încetarea C.I.M. Bonciu Doinița asistent personal pt.persoane cu handicap grav cu 4.01.2021 Primar Gheorghe Stănescu  
4. 4/5.01.2021 5.01.2021 Dispune încetare C.I.M al domnului Pleșea Ioan,asistent personal pt.pers. cu handicap grav,Pleșea Victoria,ca urmare a decesului persoanei cu handicap Primar Gheorghe Stănescu  
5. 5/5.01.2021 5.01.2021 Începând cu 01.01.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații doamnei Dănilă Elena pentru pers.cu handicap grav Dănilă Ioana Primar Gheorghe Stănescu  
6. 6/5.01.2021 5.01.2021 Începând cu 01.01.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații doamnei Oprea Melania.pt.pers.cu handicap grap Oprea Zenovie Primar Gheorghe Stănescu  
7. 7/8.01.2021 8.01.2021 Începând cu 11.01.2021 încetează de drept contractul de muncă al numitului Petre Georgian Alexandru Primar Gheorghe Stănescu  
8. 8/8.01.2021 8.01.2021 Începând cu 11.01.2021 se desemnează Grigore Nicolae muncitor calificat mecanic mașini și utilaje Primar Gheorghe Stănescu  
9. 9/8.01.2021 8.01.2021 Începând cu 11.01.2021 se desemnează Micu Vasile Mihai muncitor calificat electromecanic Primar Gheorghe Stănescu  
10. 10/8.01.2021 8.01.2021 Începând cu 11.01.2021 se desemnează Alexandru Silviu Marin șofer buldoexcavator   Primar Gheorghe Stănescu  
11. 11/8.01.2021 8.01.2021 Începând cu 11.01.2021 se desemnează Petre Georgina Alexandru referent Primar Gheorghe Stănescu  
12. 12/8.01.2021 8.01.2021

Începând cu 4.01.2021 exercitare temporară pe 6 luni șef serviciu contabilitate,impozite și taxe

Primar Gheorghe Stănescu  
13. 13/12.01.2021 12.01.2021 Se încadrează Bonciu Florin Valentin asistent personal al pers.cu handicap grav Bonciu Constantin,începând cu 13.01.2021 Primar Gheorghe Stănescu  
14. 14/12.01.2021 12.01.2021 Se numește curator special pt.minor Sora Eduard Ștefan   tatăl său Sora Bogdan ptr.închiere contract vânzare-cumpărare Primar Gheorghe Stănescu  
15. 15/15.01.2021 15.01.2021 Se constituie comisie de verificare și executare mod derulare contracte concesiune și îndeplinire obligații Primar Gheorghe Stănescu  
16. 16/19.01.2021 19.01.2021 Începând cu 01.01.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații domnului Zaharia Gabriel pentru pers.cu handicap grav Dănilă Ioana Primar Gheorghe Stănescu  
17. 17/19.01.2021 19.01.2021 Începând cu 13.01.2021 încetează indemnizația doamnei Chiva Dorina pentru pers.cu handicap grav Chiva Constantin Primar Gheorghe Stănescu  
18. 18/19.01.2021 19.01.2021

Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 26.01.2021 ora 9;00

Primar Gheorghe Stănescu  
19. 19/19.01.2021 19.01.2021 Începând cu 19.01.2021 se acordă indemnizație de însoțitor domnului Chiva Gabriel pentru pers.cu handicap grav cu Chiva Constantin Primar Gheorghe Stănescu  
20. 20/25.01.2021 25.01.2021 Se desemnează consilier personal Străuneanu Paul începând cu 26.01.2021 până pe 26.01.2022 Primar Gheorghe Stănescu  
21. 21/27.01.2021 27.01.2021 Se aprobă Codul de conduită pt.funcționarii publici și persoanlul contractual din aparatul de specialitate al primarului Primar Gheorghe Stănescu  
22. 22/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.01.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt.Ciurar Doina și se menține în plată dreptul la alocația pentru susținerea familiei Primar Gheorghe Stănescu  
23. 23/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pt.Constantin Gabrinel Primar Gheorghe Stănescu  
24. 24/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pentru Murea Claudia Primar Gheorghe Stănescu  
25. 25/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 se reia plata dreptului la ajutor social pt.Simuloiu Alexandru Primar Gheorghe Stănescu  
26. 26/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 se modifică dreptul la venit minim garantat și a alocației pt.susținerea familiei pt. Sincă Marilena Primar Gheorghe Stănescu  
27. 27/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pentru Mladin Alin Emanuela Primar Gheorghe Stănescu  
28. 28/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Bonciu Daniela Doinița Primar Gheorghe Stănescu  
29. 29/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Stoenescu Elena Roxana Primar Gheorghe Stănescu  
30. 30/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu 01.02.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Anghel Viorica Florica Primar Gheorghe Stănescu  
31. 31/27.01.2021 27.01.2021 Începând cu data de 14.01.2021,încetează contractul individual de muncă al doamnei Grigore Ioana,asistent personal pt. pers. cu handicap grav Grigore Vasile Primar Gheorghe Stănescu  
32. 32/27.01.2021 27.01.2021 Se constituie comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor în vederea ocupării funcției de asistent medical debutant Primar Gheorghe Stănescu  
33. 33/28.01.2021 28.01.2021 Se acordă gradația 5 doamnei Iorgoiu Mariana,asistent personal,începând cu 1.02.2021 Primar Gheorghe Stănescu  
34. 34/29.01.2021 29.01.2021 Începând cu 13.01.2021 se majorează salariile de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și cunatumul indemnizațiilor acordate pentru însoțitorii persoanelor cu handicap grav Primar Gheorghe Stănescu  
35. 35/3.02.2021 3.02.2021 Începând cu data de 4.02.2021 se detașează consilierul personal la A.F.M. pe durata de 6 luni Primar Gheorghe Stănescu  
36. 36/9.02.2021 9.02.2021 Începând cu 10.02.2021 încetează contractul individual de muncă al doamnei Ungureanu Florentina din funcția de asistent personal Primar Gheorghe Stănescu  
37. 37/12.02.2021 12.02.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în 19.02.2021,orele 9ºº Primar Gheorghe Stănescu  
38. 38/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna noiembrie 2020 se reîncadrează secretar U.A.T. în funcția de Secretar General al comunei Gura Vitioarei Primar Gheorghe Stănescu  
39. 39/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează în funcția publică de consilier achiziții publice Primar Gheorghe Stănescu  
40. 40/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează inspector impozite și taxe Vasilie Lavinia Florina în cadrul serviciului contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
41. 41/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează Soaită Letiția inspector în cadrul serviciului contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
42. 42/15.02.2021 15.02.2021

Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează Stoica Andreea inspector asistent serviciul contabilitate impozite și taxe

Primar Gheorghe Stănescu  
43. 43/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează Șerban Corina-Elena inspector asistent servicu contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
44. 44/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează Dumitrescu Corina-Elena inspector principal servicu contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
45. 45/15.02.2021 15.02.2021 Începând cu luna nov.2020 se reîncadrează Constantinescu Georgeta referent servicu contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
46. 46/17.02.2021 17.02.2021 Se actualizează componența comisiei pt.probleme de apărare la nivelul comunei Primar Gheorghe Stănescu  
47. 47/19.02.2021 19.02.2021

Se constituie comisie concurs și comisie de soluționare a contestațiilor pt.ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu contabilitate,impozite și taxe

Primar Gheorghe Stănescu  
48. 48/19.02.2021 19.02.2021 Se constituie comisie concurs și comisie concurs și comisie de soluționare a contestațiilor pt.ocuparea uneii funcții publice de execuție vacantă Primar Gheorghe Stănescu  
49. 49/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se acordă dreptul la ajutor social pt.Dima Grigore Primar Gheorghe Stănescu  
50. 50/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se acordă dreptul la ajutor social pt.Ciurar Doina și se menține dreptul la plata alocației pt.susținerea familiei Primar Gheorghe Stănescu  
51. 51/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se modifică dreptul la ajutor social pt.Iordache Mihaiela Primar Gheorghe Stănescu  
52. 52/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 încetează drpetul la ajutor social pt.Negoiță Romică Primar Gheorghe Stănescu  
53. 53/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 12.02.2021 încetează indemnizația de însoțitor pt.doamna Dragomir Maria Primar Gheorghe Stănescu  
54. 54/24.02.2021 24.02.2021

Începând cu 10.02.2021 se aprobă acordarea indemnizației doamnei Ștefana Alina pt.pers. cu handicap grav Ștefana Nicolas

Primar Gheorghe Stănescu  
55. 55/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 11.02.2021 se aprobă acordarea indemnizației doamnei Alexandru Steliana pt.pers.cu handicap grav Alexandru Cătălina Primar Gheorghe Stănescu  
56. 56/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se acordă dreptul la alocația pt susținerea familiei pt Stoenescu Ștefania Camelia Primar Gheorghe Stănescu  
57. 57/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt. numita Iordache Elena-Ecaterina și se recuperează sumele încasate necuvenit Primar Gheorghe Stănescu  
58. 58/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Manole Mariana Primar Gheorghe Stănescu  
59. 59/24.02.2021 24.02.2021 Începând cu 01.03.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Davidoiu Cristina Primar Gheorghe Stănescu  
60. 60/24.02.2021 24.02.2021

Se acordă ajutorul de înmormântare pt.familia defunctului Iordache Viorel,beneficiar de venit minim garantat

Primar Gheorghe Stănescu  
61. 61/24.02.2021 24.02.2021 Se desemnează societatea SC General Impex SRL să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare Primar Gheorghe Stănescu  
62. 62/24.02.2021 24.02.2021 Se desemnează societatea SC Ramibo SRL să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare Primar Gheorghe Stănescu  
63. 63/24.02.2021 24.02.2021 Se desemnează societatea SC Daris Cor SRL   să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare Primar Gheorghe Stănescu  
64. 64/24.02.2021 24.02.2021 Se desemnează societatea SC La Fănică SRL   să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare Primar Gheorghe Stănescu  
65. 65/24.02.2021 24.02.2021

Se desemnează societatea SC Răzvan Madserv SRL să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare

Primar Gheorghe Stănescu  
66. 66/24.02.2021 24.02.2021

Se desemnează societatea SC Danezul Com Serv SRL să distribuie produse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare

Primar Gheorghe Stănescu  
67. 67/24.02.2021 24.02.2021 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
68. 68/24.02.2021 24.02.2021 Îcepând cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt. Homoriceanu Maria Primar Gheorghe Stănescu  
69. 69/2.03.2021 2.03.2021 Se actualizează componența Comisiei comunei Gura Vitioarei pt recensământul populației și locuințelor din anul 2021-2022 Primar Gheorghe Stănescu  
70. 70/3.03.2021 3.03.2021 Se actualizează componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și a comisiei de recepție finală Primar Gheorghe Stănescu  
71. 71/3.03.2021 3.03.2021

Se desemnează doamna Botezatu Mădălina Alexandra asistent medical debutant,începând cu 4 martie 2021

Primar Gheorghe Stănescu  
72. 72/3.03.2021 3.03.2021 Se recuperează suma încasată necuvenit de către beneficiarul de ajutor social Dima Constantin Alexandru Primar Gheorghe Stănescu  
73. 73/8.03.2021 8.03.2021 Se actualizează componența comisiei de recepție a bunurilor materiale și a serviciilor achiziționate în anul 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
74. 74/8.03.2021 8.03.2021 Se desemnează doamna Anghel Adriana Ana responsabil UCE 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
75. 75/17.03.2021 17.03.2021 Se actualizează componența comisiei speciale de inventariere a bunurilor din domeniul public și domeniul privat Primar Gheorghe Stănescu  
76. 76/19.03.2021 19.03.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 25 martie,ora 9ºº. Primar Gheorghe Stănescu  
77. 77/19.03.2021 19.03.2021 Începând cu 19.03.2021 încetează contractl individual de muncă al doamnei Istrate mariana,asist. pers pt. pers cu handicap grav. Primar Gheorghe Stănescu  
78. 78/19.03.2021 19.03.2021

Începând cu 22.03.2021 se încadrează în funcția de asistent personal.pt. pers. Cu handicap grav,doamna Grigore Ioana

Primar Gheorghe Stănescu  
79. 79/24.03.2021 24.03.2021 Dispune prelungirea suspendării raportului de serviciu al numitei Stroe mihaela până la 14.05.2022 Primar Gheorghe Stănescu  
80. 80/25.03.2021 25.03.2021 Se încasează sumele încasate necuvenit de către beneficiarul de alocație pt.susținerea familiei Ungureanu Mariana Ionela Primar Gheorghe Stănescu  
81. 81/25.03.2021 25.03.2021 Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Popa Florentina Primar Gheorghe Stănescu  
82. 82/25.03.2021 25.03.2021 Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Mladin Alina Primar Gheorghe Stănescu  
83. 83/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt. Zamfir Vavila Primar Gheorghe Stănescu  
84. 84/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt Iordache Vasile și se recuperează sumele încasate necuvenit Primar Gheorghe Stănescu  
85. 85/25.03.2021 25.03.2021

Începând cu 01.04.2021 se modifică dreptul la venit minim garantat pt. Popa Marian

Primar Gheorghe Stănescu  
86. 86/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 se modifică dreptul la venit minim garantat pt. Ioniță Clara Primar Gheorghe Stănescu  
87. 87/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 24.03.2021 încetează indemnizația lunară a doamnei poenar Georgeta pt. pers. cu handicap grav Tutunea Constanța Primar Gheorghe Stănescu  
88. 88/25.03.2021 25.03.2021 Se constituie comisie pt.evaluarea performanțelor profesioanle ale Secretarului General Primar Gheorghe Stănescu  
89. 89/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Soare Nicolae Primar Gheorghe Stănescu  
90. 90/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt Arnăutu Aurora Nicoleta Primar Gheorghe Stănescu  
91. 91/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 se acordă dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt Ghica Daniela Primar Gheorghe Stănescu  
92. 92/25.03.2021 25.03.2021

Începând cu 01.04.2021 se acordă dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt Dragomir Niculina

Primar Gheorghe Stănescu  
93. 93/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Vasile Elena Cristina Primar Gheorghe Stănescu  
94. 94/25.03.2021 25.03.2021 Începând cu 01.04.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Lăcătușu Ratan Primar Gheorghe Stănescu  
95. 95/26.03.2021 26.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la alocația pentru susținerea familiei pt.Rotunjeanu Ciprian Primar Gheorghe Stănescu  
96. 96/26.03.2021 26.03.2021 Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt. Marin Constantin Primar Gheorghe Stănescu  
97. 97/26.03.2021 26.03.2021 Începând cu 25.03.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații doamnei Tomescu Constanța pt.pers.cu handicap grav Tomescu Floriana Primar Gheorghe Stănescu  
98. 98/26.03.2021 26.03.2021

Începând cu 01.04.2021 încetează dreptul de acordare a indemnizației lunare a doamnei Dumitrache Maricica pt.pers. cu handicap grav Dumitrache Maria

Primar Gheorghe Stănescu  
99. 99/26.03.2021 26.03.2021 Se desemnează doamna Cațan Ioana-Adriana în funcția de inspector asistent compartimentul monitorizare proceduri administrative Primar Gheorghe Stănescu Modificată și completată prin dispoziția nr.163/10.06.2021
100. 100/26.03.2021 26.03.2021 Se desemnează șef serviciu contabilitate Iordache Liliana Narcisa,începând cu 29.03.2021 Primar Gheorghe Stănescu  
101. 101/29.03.2021 29.03.2021 Se covoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată în data de 29 martie,ora 9³º Primar Gheorghe Stănescu  
102. 102/29.03.2021 29.03.2021 Acordă gradația 3 numitului Micu Vasile Mihai,începând cu 1 aprilie 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
103. 103/29.03.2021 29.03.2021 Acordă gradație 1 numitului Presiceanu Florin începând cu 1 aprilie 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
104. 104/29.03.2021 29.03.2021 Acordă gradație 2 numitului Radu Costel începând cu 1 aprilie 2021 Primar Gheorghe Stănescu  
105. 105/29.03.2021 29.03.2021

Acordă gradație 4 numitei Mușat Andreia Luiza,inspector resurse umane,începând cu 1 aprilie 2021

Primar Gheorghe Stănescu  
106. 106/30.03.2021 30.03.2021 Respinge contestația formulată de Vasile Lavinia Florina cu privire la Raportul de evaluare a performanțelor individuale Primar Gheorghe Stănescu  
107. 107/30.03.2021 30.03.2021 Începând cu 30.03.2021 încetează raportul de serviciu al numitei Iordache Liliana Narcisa Primar Gheorghe Stănescu  
108. 108/30.03.2021 30.03.2021 Începând cu 30.03.2021 se desemnează Iordache Liliana în funcția de șef serviciu contabilitate,impozite și taxe Primar Gheorghe Stănescu  
109. 109/6.04.2021 6.04.2021 Începând cu 05.04.2021 se aprobă acordarea indemnizației de însoțire a doamnei Cărăutașu Margareta pt.pers. cu handicap grav Cărăutașu Dumitru Primar Gheorghe Stănescu  
110. 110/6.04.2021 6.04.2021 Începând cu 06.04.2021 se aprobă acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Dobre Angelica pt.pers. cu handicap grav Dobre Ioana Primar Gheorghe Stănescu  
111. 111/6.04.2021 6.04.2021 Se reîncadrează Iordache Cristinel în funcția   de polițist local compartimentul poliție locală Primar Gheorghe Stănescu  
112. 112/6.04.2021 6.04.2021 Se reîncadrează Constantinescu Ion Răzvan în funcția publică de polițist local compartimentul poliție locală Primar Gheorghe Stănescu  
113. 113/8.04.2021 8.04.2021 Dispune modificare raport serviciu Vasile Lavinia pe 6 luni până la 14.10.2021,serviciu contabilitate,impozite și taxe

Primar Gheorghe Stănescu

 
114. 114/8.04.2021 8.04.2021 Dispune modificare raport serviciu Coșerea Raluca pe 6 luni până pe 14.10.2021 compartiment achiziții și investiții publice

Primar Gheorghe Stănescu

 
115. 115/15.04.2021 15.04.2021 Începând cu 16.04.2021 încetează contractul individual de muncă al domnului Bonciu Florin asistent personal pt.pers. cu handicap grav Bonciu Constantin

Primar Gheorghe Stănescu

 
116. 116/15.04.2021 15.04.2021 Începând cu 01.05.2021 se acordă dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Alexe Ionela

Primar Gheorghe Stănescu

 
117. 117/15.04.2021 15.04.2021

Începând cu 01.05.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Sin Rodica

Primar Gheorghe Stănescu

 
118. 118/15.04.2021 15.04.2021 Începând cu 01.05.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Niculae Tunde Irina

Primar Gheorghe Stănescu

 
119. 119/16.04.2021 16.04.2021 Începând cu 01.05.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt. Dima Grigore

Primar Gheorghe Stănescu

 
120. 120/16.04.2021 16.04.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 23 aprilie ora 9ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
121. 121/19.04.2021 19.04.2021 Dispune modificarea contractului individual de muncă al doamnei Nicolescu Sorina muncitor necalificat prin reducerea timpului de lucru la 4 ore

Primar Gheorghe Stănescu

 
122. 122/20.04.2021 20.04.2021 Dispune actualizarea componenței comisiei de verificare și evaluare a modului în care au fost derulate contractele de concesiune

Primar Gheorghe Stănescu

 
123. 123/27.04.2021 27.04.2021

Se convoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată în data de 28.04.2021,orele 16ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
124. 124/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 21.04.2021 încetează dreptul de acordare a indemnizației lunare a doamnei Alexandru Ramona pt. pers. cu handicap grav Alexandru Maria

Primar Gheorghe Stănescu

 
125. 125/27.04.2021 27.04.2021 Se acordă stimulent educațional sub formă de tichete sociale pt.preșcolarii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021

Primar Gheorghe Stănescu

 
126. 126/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 01.05.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt. Drăgoi Laura

Primar Gheorghe Stănescu

 

127.

127/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 01.05.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt.Neculai Ionuț și se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei

Primar Gheorghe Stănescu

 
128. 128/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 01.05.2021 încetează dreptul la alocația pt. susținerea familiei pt. Sicaru Laura Florina

Primar Gheorghe Stănescu

 
129. 129/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 01.05.2021 se modifică dreptul la alocația pt. susținerea familiei pt. Bârsan Elena Mihaela

Primar Gheorghe Stănescu

 
130. 130/27.04.2021 27.04.2021 Începând cu 01.05.2021 se repune în plată dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt. Sincă Constantin Cornel

Primar Gheorghe Stănescu

 
131. 131/4.05.2021 4.05.2021 Se acordă gradație 3 numitei Șerban Corina Elena începând cu data de 1.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

 
132. 132/5.05.2021 5.05.2021 Se acordă ajutor de urgență pt. numita Nica Mihaela

Primar Gheorghe Stănescu

 
133. 133/5.05.2021 5.05.2021 Se acordă ajutor de urgență numitei Nică Elena

Primar Gheorghe Stănescu

 
134. 134/14.05.2021 14.05.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată în 14.05.2021 orele 11ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
135. 135/18.05.2021 18.05.2021 Se modifică raport serviciu Mușat Andreia pe o durată de 6 luni prin mutare la serviciul contabilitate,impozite și taxe

Primar Gheorghe Stănescu

 
136 136/18.05.2021 18.05.2021

Se încredințează atribuțiile pe line de salubrizare-compartimentul protecția mediului,salubrizare doamnei Vasile Lavinia

Primar Gheorghe Stănescu

 
137. 137/18.05.2021 18.05.2021 Se încredințează atribuțiile de colectare impozite și taxe locale doamnei Nicolescu Georgiana

Primar Gheorghe Stănescu

 
138. 138/18.05.2021 18.05.2021 Se încredințează atribuțiile pe linie de resurse umane specifice compartimentului resure umane,stare civilă și evidență persoane domanei Șerban Corina-Elena

Primar Gheorghe Stănescu

 
139. 139/18.05.2021 18.05.2021 Se desemnează Șerban Corina-Elena persoană responsabilă cu operarea în Revisal

Primar Gheorghe Stănescu

 
140. 140/19.05.2021 19.05.2021 Se actualizeză componența Comisei SCIM

Primar Gheorghe Stănescu

 
141. 141/19.05.2021 19.05.2021 Se desemnează consiler etic numita Șerban Corina-Elena,responsbil resurse umane

Primar Gheorghe Stănescu

 
142. 142/19.05.2021 19.05.2021 Se desemnează responsabil cu inventarierea și centralizarea funcțiilor sensibile Secretarul general al U.A.T.

Primar Gheorghe Stănescu

 
143. 143/20.05.2021 20.05.2021 Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor ptr. ocuparea funcțiilor contractuale vacante

Primar Gheorghe Stănescu

 
144. 144/20.05.2021 20.05.2021 Se încredințează atribuții de executare silită a creanțelor bugetare care se administrează de Primărie

Primar Gheorghe Stănescu

 
145. 145/21.05.2021 21.05.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 27.05.2021 orele 16ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
146. 146/24.05.2021 24.05.2021 Începând cu 20.05.2021 încetează dreptul de acordare a indemnizației lunare a doamnei Mihai Viorica pt. pers. cu handicap grav Mihai Dumitru

Primar Gheorghe Stănescu

 
147. 147/24.05.2021 24.05.2021 Începând cu 01.06.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pt. numitul Stan Cristian

Primar Gheorghe Stănescu

 
148. 148/24.05.2021 24.05.2021 Începând cu data de 19.05.2021,încetează contractul individual de muncă al doamnei Georgescu Geanina Amalia,asistent personal pt.pers. cu handicap grav Georgescu Georgeta

Primar Gheorghe Stănescu

 
149. 149/24.05.2021 24.05.2021

Începând cu 01.06.2021 se modifică dreptul la alocația pentru susținerea familiei pt.Ioniță Clara

Primar Gheorghe Stănescu

 
150. 150/24.05.2021 24.05.2021 Începând cu 01.06.2021 se stabilește dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Stănescu Gheorghe

Primar Gheorghe Stănescu

 
151. 151/24.05.2021 24.05.2021 Începând cu 01.06.2021 se modifică dreptul la alocația pt. susținerea familiei pt. Nică Mihaela Luminița

Primar Gheorghe Stănescu

 
152. 152/27.05.2021 27.05.2021 Începând cu 01.06.2021 încetează dreptul la venitul minim garantat pt.Iordache Mihaiela și se recuperează sumele încasate necuvenit

Primar Gheorghe Stănescu

 
153. 153/28.05.2021 28.05.2021 Începând cu 01.06.2021 se suspendă dreptul la venitul minim garantat pt. Dragomir Corina

Primar Gheorghe Stănescu

 
154. 154/28.05.2021 28.05.2021 Începând cu 01.06.2021 se suspendă dreptul la venitul minim garantat pt.Dinu Silvia

Primar Gheorghe Stănescu

 
155. 155/31.05.2021 31.05.2021 Începând cu 2.06.2021 se desemnează Ștefan Monica Elena în funcția contractuală de muncitor necalificat I,normă ½

Primar Gheorghe Stănescu

Modificată și completată prin dispoziția nr.156/3.06.2021
156. 156/3.06.2021 3.06.2021 Dispune modificarea și completarea dispoziției nr.155 din 31.05.2021 pt. Ștefan Monica,.muncitor necalificat

Primar Gheorghe Stănescu

 
157. 157/7.06.2021 7.06.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată în 7 iunie ora 16ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
158. 158/10.06.2021 10.06.2021 Începând cu 7.06.2021 încetează drpetul de acordare a indemnizației lunare a domnului Zaharia Gabriel pt. pers. cu handicap grav Dănilă Ioana

Primar Gheorghe Stănescu

 
159. 159/10.06.2021 10.06.2021 Începând cu 8.06.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații lunare doamnei Dănilă Elena pt.pers.cu handicap grav Dănilă Ioana

Primar Gheorghe Stănescu

 
160. 160/10.06.2021 10.06.2021 Începând cu 1.07.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pt.Georgescu Vasile

Primar Gheorghe Stănescu

 
161. 161/10.06.2021 10.06.2021 Începând cu 1.07.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt.Vrabie Elena Alina și recuperarea sumelor încaste necuvenit

Primar Gheorghe Stănescu

 
162. 162/10.06.2021 10.06.2021

Începând cu 1.07.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt Constantinescu Ion

Primar Gheorghe Stănescu

 
163 163/10.06.2021 10.06.2021 Se modifică și se completează dispoziția nr.99/26.03.2021 privind desemnarea doamnei Cațan Ioana în funcția publică de inspector asistent

Primar Gheorghe Stănescu

 
164. 164/10.06.2021 10.06.2021 Se numesc responsabilii cu riscurile în cadrul entității publice

Primar Gheorghe Stănescu

 
165. 165/14.06.2021 14.06.2021 Începând cu 11.06.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații doamnei Vasile Viorica pt.pers. cu handicap grav Vâlsan Vasile

Primar Gheorghe Stănescu

 
166. 166/16.06.2021 16.06.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în 22 iunie 2021,ora 10ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
167. 167/22.06.2021 22.06.2021 Aprobă proceduri actualizate S.C.I.M. conform O.A.P. nr.600/2018

Primar Gheorghe Stănescu

 
168. 168/22.06.2021 22.06.2021 Aprobă actualizare comisie recepție obiectiv ”Reparație gabioane în satele Făgetu și Bughea de Jos punctele La troiță,La Iorga,La poștăriță”

Primar Gheorghe Stănescu

 
169. 169/28.06.2021 28.06.2021

Începând cu 1.07.2021 se reia plata dreptului la venit minim garantat pt.Dragomir Corina

Primar Gheorghe Stănescu

 

170.

170/28.06.2021 28.06.2021 Îcepând cu 1.07.2021 se reia plata dreptului la venit minim garantat pt.Dinu Silvia

Primar Gheorghe Stănescu

 
171. 171/29.06.2021 29.06.2021 Începând cu 1.07.2021 se modifică dreptul la alocația pt. susținerea familiei și dreptul la venit minim garantat pt.Dima Gheorghe Adrian

Primar Gheorghe Stănescu

 
172. 172/30.06.2021 30.06.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 6.07.2021,orele 10ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 

173.

173/30.06.2021 30.06.2021 Începând cu 01.07.2021 încetează dreptul la venitul minim garantat pt. Stănescu Ana-Maria

Primar Gheorghe Stănescu

 
174. 174/8.07.2021 8.07.2021 Dispune convocarea în ședință extraordinară în data de 12.07.2021,ora 8³º

Primar Gheorghe Stănescu

 
175. 175/14.07.2021 14.07.2021 Dispune convocarea în ședință extraordinară de îndată în data de 14.07.2021,ora 16ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
176. 176/21.07.2021 21.07.2021 Începând cu 1.08.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pt. Ciurar Doina

Primar Gheorghe Stănescu

 
177. 177/21.07.2021 21.07.2021 Începând cu 1.08.2021 se acordă dreptul la venit minim garantat pt Petre Ion

Primar Gheorghe Stănescu

 
178. 178/21.07.2021 21.07.2021 Începând cu 1.08.2021 se acordă dreptul la alocația pt. susținerea familiei pt. Bonciu Daniela

Primar Gheorghe Stănescu

 
179. 179/21.07.2021 21.07.2021 Începând cu 1.08.2021 se modifică dreptul la alocația pt.susținerea familiei pt. Niculaie Irina

Primar Gheorghe Stănescu

 
180. 180/23.07.2021 23.07.2021 Se desemnează Viceprimar să semneze documentele primăriei în lipsa din instituție a primarului comunei

Primar Gheorghe Stănescu

 
181. 181/2.08.2021 2.08.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată

Primar Gheorghe Stănescu

 
182. 182/2.08.2021 2.08.2021 Se prelungește detașarea numitului Străuneanu Paul pe o durată de 6 luni la AFM București

Primar Gheorghe Stănescu

 
183. 183/2.08.2021 2.08.2021 Se convoacă Consiliul Local în ședințăextrordinară în data de 6.08.2021,ora 8

Primar Gheorghe Stănescu

 
184. 184/3.08.2021 3.08.2021 Se acordă indemnizație însoțitor Păduraru Constantin

Primar Gheorghe Stănescu

 
185. 185/12.08.2021 12.08.2021 Se modifică un raport de serviciu prin transfer la cerere al numitei Vasile Lavinia începând cu data de 16.08.2021

Primar Gheorghe Stănescu

 


186. 186/16.08.2021 16.08.2021 Se desemnează persoana responsabilă cu înființarea și funcționarea serviciului public de transport local în regim de taxi și regim de închiriere pe raza comunei Gura Vitioarei

Primar Gheorghe Stănescu

 
187. 187/18.08.2021 18.08.2021

Se convoacă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată în data de 18.08.2021,orele 8ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
188. 188/18.08.2021 18.08.2021 Începând cu data de 16.08.2021 încetează dreptul de acordare a indemnizației lunare a domnului Chiva Gabriel pt. pers. cu handicap grav Chiva Constantin

Primar Gheorghe Stănescu

 
189. 189/18.08.2021 18.08.2021 Începând cu 01.09.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt. Negoiță Constantin și se recuperează sumele încasate necuvenit

Primar Gheorghe Stănescu

 
190. 190/18.08.2021 18.08.2021 Începând cu 5.08.2021 se aprobă acordarea unei indemnizații doamnei Manole Amalia Doina pt. pers. cu handicap grav Stan Victoria

Primar Gheorghe Stănescu

 
191. 191/18.08.2021 18.08.2021 Începând cu 1.09.2021 încetează dreptul la venit minim garantat pt.Sîrbu Ana Maria și se menține dreptul la plata alocației pt. susținerea familiei

Primar Gheorghe Stănescu

 
192. 192/18.08.2021 18.08.2021

Începând cu data de 1.09.2021 se modifică dreptul la venit minim garantat și dreptul la alocația pt susținerea familiei pt. Ioniță Clara

Primar Gheorghe Stănescu

 
193. 193/18.08.2021 18.08.2021 Aprobă procedurile operaționale/documentate actualizate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului    

Primar Gheorghe Stănescu

 
194. 194/24.08.2021 24.08.2021 Se conovacă Consiliul Local al comunei în ședință ordinară în data de 30.08.2021,orele 16ºº

Primar Gheorghe Stănescu

 
195. 195/26.08.2021 26.08.2021 Se aprobă procedurile operaționale actualizate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei

Primar Gheorghe Stănescu

 
196. 196/24.08.2021 24.08.2021

Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiarul de alocație pt susținerea familiei Soare Nicoale

Primar Gheorghe Stănescu

 
197. 197/26.08.2021 26.08.2021 Începând cu data de 1.09.2021 încetează dreptul de acordare a indemnizației lunare a doamnei Istrate Roxana pt. persoană cu handicap grav Istrate Leonard

Primar Gheorghe Stănescu

 
198. 198/26.08.2021 26.08.2021 Începând cu data de 1.09.2021 se aprobă încadrarea doamnei Istrate Roxana în funcția de asistent personal pt.persoană cu handicap grav Istrate Leonard

Primar Gheorghe Stănescu

 
199. 199/26.08.2021 26.08.2021 Începând cu data de 1.09.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei,pentru Manea (STATE) Gabriela

Primar Gheorghe Stănescu

 
200. 200/26.08.2021

26.08.2021

Începând cu data de 1.09.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei,pentru Bîrsan Elena Mihaela

Primar Gheorghe Stănescu

 
201. 201/26.08.2021

26.08.2021

Începând cu data de 1.09.2021 încetează dreptul la alocația pt.susținerea familiei,pentru Matei Liviu Sorinel

Primar Gheorghe Stănescu

 
202. 202/26.08.2021

26.08.2021

Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Ciobanu Claudia Primar Gheorghe Stănescu  
203. 203/26.08.2021

26.08.2021

Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Sicaru Laura Florina

Primar Gheorghe Stănescu

 
204. 204/26.08.2021

26.08.2021

Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Vrabie Elena Alina

Primar Gheorghe Stănescu

 
205. 205/26.08.2021 26.08.2021 Se recuperează sumele încasate necuvenit de către beneficiara de alocație pt.susținerea familiei Anghel Viorica-Florina

Primar Gheorghe Stănescu

 
206. 206/1.09.2021 1.09.2021 Începând cu data de 1.09.2021 încetează contractul individual de muncă al doamnei Popa Elena Iuliana

Primar Gheorghe Stănescu

 


 

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.