Stema Gura Vitioarei  Gura Vitioarei foto

Anunţuri Publice

Anunțuri Publice 2024

Anunț individual pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.3966/08.05.2024 + PV de afișare

Anunt înștiințare privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare cadastrale 19, 20, 24, 48, 72, 75, 77, 78

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare cadastrale 19, 20, 24, 48, 72, 75, 77, 78

PV de afișare - sechestru care cuprinde nominalizarea persoanei juridice căreia i s-a instituit sechestrul asupra bunurilor imobile (Nr.3474 / 16.04.2024 + Nr.3448 / 15.04.2024)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.3290/10.04.2024 + PV de afișare

Anunț individual pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.3142/04.04.2024 + PV de afișare

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.1134/02.04.2024

Anunț propunere spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind majorarea taxelor de pășunat pe izlazurile comunale aparținând domeniului privat al comunei Gura Vitioarei

Anunț - propunere spre dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei de 10,4 % a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2025

PV de afișare de sechestru (27.03.2024)

Anunț individual pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.2281 / 13.03.2024 + PV de afișare

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.1989/05.03.2024 + PV de afișare

PV ședință de atribuire directă a pajiștilor de pe raza comunei Gura Vitioarei aflate în proprietatea privată a comunei (05.03.2024)

În data de 29.03.2024 NU se încasează impozitul

ANUNȚ - În atenția crescătorilor de animale din comuna Gura Vitioarei (07.02.2024)

Anunț Gura Vitioarei Proiect buget ianuare 2024

Buget An 2024 - Proiect (Anexa 1)

Buget An 2024 - Investiții - Proiect (Anexa 2)

Buget An 2024 - Sursa G - Proiect (Anexa 3)

 

Anunțuri Publice 2023

Anunt Gura 1

Anunt Gura 2

 

Anunt propunere spre dezbatere publica a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si limitele amenzilor pentru anul 2024 (20.11.2023)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4629/20.11.2023

Anunț de licitație - concesionare pe o periuoadă de 20 de ani, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 1000mp, situat în comuna Gura Vitioarei

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4455/06.11.2023

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4441/02.11.2023

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4403/31.10.2023 + PV de afișare

Anunt prefectura Gura Vitioarei

Anunt dezbatere publica sept 2023 Gura Vitioarei

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.2123 / 13.07.2023

Adresă privid Legea Nr.123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar Nr.18/1991

În data de 30.06.2023 NU se încasează impozitul

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.1756 / 15.06.2023

Anunț informare a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor - pe perioada sezonului estival - în locuri special amenajate destinate activităților de picnic (12.06.2023)

Anunț individual pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.1283 / 03.05.2023

Anunț Public - Înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.54,55 și 46 din UAT GURA VITIOAREI, jud. Prahova

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.1233 / 26.04.2023

Anunț prealabil pentru afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului (Sectoare cadastrale 46, 54 și 55)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.907 / 02.04.2023

Anunț de Licitație - închiriere teren 

Anunț propunere spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei de 13,8 % a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul 2024

            

               În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul Comunei Gura Vitioarei , propune spre dezbatere publică, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, însoțit de referatul de aprobare nr. 5539/04.04.2023 și de raportul de specialitate nr. 3541/04.04.2023,  întocmit de Serviciul Contabilitate Impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare, Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei , în luna aprilie 2023. Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 04.04.2023 pe site-ul Primăriei Comunei Gura Vitioarei (www.guravitioarei.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Gura Vitioarei din Str. Principala nr.214.

               Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei Comunei Gura Vitioarei Serviciul Contabilitate Impozite si taxe, respectiv în format electronic, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 04.05.2023.

Informare Incendii de Vegetație (23.03.2023)

ANUNȚ - Comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova, caută medic de familie care să asigure serviciile medicale în satul Gura Vitioarei (08.03.2023)

În data de 31.03.2023 NU SE ÎNCASEAZĂ IMPOZITUL

ANUNT DE LICITATIE: Inchiriere pe perioada de 5 ani, prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 314 mp situat in intravilanul comunei Gura Vitioarei, Sat Fagetu (28.02.2023)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.63 / 14.02.2023 + PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț - Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru autovehiculele cu greutate aximă autorizată mai mare de 12t care tranzitează comuna GUra Vitioarei (18.01.2023)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.63 / 10.01.2023 + PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.13 și 69 din UAT GURA VITIOAREI, jud. Prahova (10.01.2023)

 

 

Anunțuri Publice 2022

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4241 / 14.12.2022 + PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

În data de 30.12.2022 NU SE ÎNCASEAZĂ IMPOZITUL

 

Anunț propunere spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 

Condiții pentru obtinerea ajutorului de incalzire pe perioada sezonului rece 2022-2023

 

Anunț - În atenția persoanelor fizice care dețin clădiri nerezidențiale al căror raport de evaluare expiră la data de 31.12.2022

Anunț - În atenția persoanelor juridice care dețin clădiri nerezidențiale al căror raport de evaluare expiră la data de 31.12.2022

 

Anunt Public: Obligativitatea inscrierii in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate

Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele fizice si juridice, peoprietari ai spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligatia de inscriere in registru a sistemului de epurare in termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare/ epurare a apelor uzate.

Obligatia inregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvenului.

Persoanele fizice si juridice care au construit fose septice sau toalete cu bazine vidanjabile au obligatia conform art.11 alin.(2) din Hotararea nr.714 din 26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, sa se inregistreze pana la finalul lunii noiembrie 2022 in „Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate” si sa informeze Primaria Comunei Gura Vitioarei.

Informatiile se completeaza si se transmit Primariei Gura Vitioarei prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. completand Formularul privind inscrierea in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate, acesta se poate gasi pe site-ul www.guravitioarei.ro sau tiparit la sediul Primariei Comunei Gura Vitioarei din str. Principala nr.214, Compartiment Protectia Mediului.

Dupa completare acestea se va depune Registratura Primariei Comunei Gura Vitioarei pentru inregistrare, dovada ca s-au achitat de aceasta obligatie.

In conformitate cu art.23 din Hotararea nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a dispozitiilor art.11 alin.(1) si (2) si art.15 alin.(2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 de lei la 10.000 de lei.

ATENTIE! Obligatia se aplica atat sistemelor existente ,cat si in cazul celor care sunt in curs de construire!

 

ANUNȚ - În data de 30.09.2022 NU se încasează impozitul

Anunț emitere acte administrative pentru contribuabili - Nr.6328 / 21.07.2022

Anunț emitere acte administrative pentru contribuabili - Nr.6183 / 14.07.2022

Anunț emitere acte administrative pentru contribuabili - Nr.6049 / 08.07.2022

Anunț emitere acte administrative pentru contribuabili - Nr.5524 / 22.06.2022

INVITAȚIE la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 14.06.2022, orele 09.00

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.901 / 02.06.2022

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - Nr.4862 / 02.06.2022

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 10.05.2022

INVITAȚIE la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 17.05.2022, ora 09.00

INVITAȚIE la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 04.05.2022, ora 08.30

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 31.03.2022

ANUNȚ - În data de 31.03.2022 NU se încasează impozitul

Anunț de licitație închiriere pe o perioadă de 10 ani, prin licitație publică, a terenului neproductiv în suprafață de 4351 mp, situat în extravilanul satului Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela NNS772 (21.01.2022)

In data de 21 februarie 2022 intre orele 9.30- 10.00 publicul este invitat să participe la dezbaterea publica privind ‟RECTIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI GURA VITIOAREI" la sediul Primariei Comunei Gura Vitioarei din comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr. 214, judetul Prahova.

INVITAȚIE la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 11.02.2022, ora 09.00

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 07.01.2022

 

Informatii beneficiari de asistenta sociala:
Daca vrei sa completezi formularul pe calculatorul tau, foloseste acest pdf inteligent Cerere-Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii 226/2021.

Tutorialul de completare PDF inteligent

https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 07.12.2021

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 17.11.2021

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 16.11.2021

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 11.11.2021

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili)- 20.10.2021 + PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 

INVITAȚIE la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 30.08.2021, orele 16.00

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 06.08.2021

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 30.07.2021

 

 Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 14.07.2021

 

INVITAȚIE la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, din data de 06.07.2021, orele 10.00

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 14.06.2021

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 04.06.2021

In data de 05 iulie 2021 intre orele 8.30- 12.00 publicul este invitat să participe la dezbaterea publica privind "REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GURA VITIOAREI” la sediul Primariei Comunei Gura vitioarei din comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr. 214, judetul Prahova

 

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 31.05.2021

 

Anunț PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate (emitere acte administrative fiscale - Nr.4131/20.05.2021

 

INVITAȚIE la şedinţa ordinară a Consiliului Local Gura Vitioareiin care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local în ziua de vineri 19.02.2021, orele 9.00 - Proiectul Ordinii de Zi

Anunț public pentru comunicare prin publicitate (emitere acte administrative pentru contribuabili) - 27.01.2021

Anunț Consultare Publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe secttorul de drum național care traversează localitatea (18.01.2021)

INVITAŢIE la şedinţa ordinară a Consiliului Local Gura Vitioareiin care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local în ziua de joi 08.01.2021, orele 9.00 - Proiectul Ordinii de Zi

INVITAŢIE la şedinţa ordinară a Consiliului Local Gura Vitioareiin care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local în ziua de joi 17.12.2020, orele 9.00 - Proiectul Ordinii de Zi

Dispoziția Nr.294 / 03.11.2020 (privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Gura Vitioarei la alegerile parlamentare din anul 2020)

Dispoziția Nr.292 / 30.10.2020 (privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral si asigurarea amplasarii de panouri electorale in cadrul acestora la alegerile parlamentare din anul 2020)

PROCES-VERBAL incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei ales la data de 27 septembrie 2020)

Constituire a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioare, județul Prahova

Anunț PV privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate (emitere acte administrative fiscale - Nr.5950/14.08.2020

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, 13.07.2020 , orele 16.00 - Ordine de zi

Radiograma Nr.46408 / 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Rurale și Administrației, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Prahova la Nr.5134 / 24.03.2020, privind măsuri necesae pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS - C0v2 pe teritoriul României

PV încheiat în 16.03.2020, orele 10,00, în cadrul şedinţei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Gura Vitioarei 

număr unic

index

 

 

Raport periodic de activitate Gura Vitioarei Nr. 2641/17.04.2019

Dispoziția Nr.141 / 25.04.2019 (privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Gura Vitioarei la alegerile pentru Parlamentul European din data de 26.05.2019)

Anunţuri 2018

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 11.12.2018 , orele 16.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 26.10.2018 , orele 09.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 23.10.2018 , orele 09.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 09.10.2018 , orele 16.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, vineri 28.09.2018 , orele 10.00 - Ordine de zi

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI ATENUAREA EFECTELOR CANICULEI SI A SECETEI PRELUNGITE 2018

Raport periodic de activitate Primăria Comunei Gura Vitioarei

 

 

Anunţuri 2017

Raport periodic de activitate Primăria Comunei Gura Vitioarei

Primăria intenționează să aprobe în ședința de Consiliu Local din 28.03.2017, orele 15,00, Planul Urbanistic Zonal pentru obiectiv ,,Schimbare destinație teren ( St=1346mp ) din zona locuinţe și dotări complementare în zona dotări tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă (Sstud -2865 mp ) comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, DC17, str. Bughişoara, nr.cadastral 21103, tarla 5, parcela Cc262.''
Observațiile și recomandările dvs.le puteți trimite la compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul instituţiei.

 

U.A.T.C.GURA VITIOAREI ÎŞI MANIFESTĂ INTENŢIA DE A APROBA IN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ IN DATA DE 28.03.2017, ORELE 15,00 BUGETUL GENERAL AL LOCALITĂŢII. VĂ INVITĂM SA FORMULAŢI PROPUNERI, SUGESTII SAU RECOMANDĂRI.

 

ANUNŢ concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunţuri 2016

 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 21.12.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 18.11.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 19.10.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

 

Borderou tichete sociale

Borderou ajutoare pentru incalzirea cu lemne pe perioada 01.11.2016 - 31.03.2017

 

ANUNT examen pentru promovarea in grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vitioarei

BIBLIOGRAFIE examen pentru promovarea in grad

 

Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 28.09.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 31.08.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

 

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen 

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil

 

 

Contact

                Comuna Gura Vitioarei
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 285 067
  Fax 0244 285 300
   
  E-mail : guravitioareiprimaria@gmail.com

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.