❖ Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducatorului Instituției Primaria Comunei Gura Vitioarei.
Persoana care se consideră vatamată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției. 

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaței administrative. Acest răspuns va conține informațile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii. 

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. 

Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.